Yhteiskehittäminen on puhtausalan uusi ’musta'!

Yhteiskehittäminen tapahtuu yhteistyössä tilaajan toimittajan organisaatioiden välillä, joten sille on luotava oikeanlaiset puitteet ja edellytykset. Tilaajan liiketoiminnan tulee olla riittävän laajaa (puhtauspalveluiden osalta lähtökohtaisesti valtakunnallisella tasolla), jotta yhteiskehittämiseen voidaan katsoa löytyvän todellinen tarve ja kriittinen volyymi oikeiden tulosten saavuttamiseen.

Read More

Palveluesimies Helsinkiin

Dastia-Siivous Oy ravintolasiivous www.jpg

Haemme tiiviiseen ja toimivaan mutta alati kasvavaan tiimiimme pääkaupunkiseudulle motivoitunutta ja osaavaa palveluesimiestä vastaamaan oman palvelualueensa työnjohdosta. 

Odotamme Sinulta aikaisempaa kokemusta palveluesimiehen tehtävistä, innostunutta asennetta ja itsenäistä työotetta, sekä hyviä organisointikykyjä. 

Edellytämme Suomen ja Englannin kielen taitoa sekä b- ajokorttia. 

Palvelutehtävissä toimiessasi on tärkeää, että olet ulospäin suuntautunut, palveluhenkinen persoona, joka osaa ylläpitää suhteita niin asiakkaisiin ja yhteistyöverkostoihin, kuin omiin työntekijöihinkin. 

Työ on itsenäistä ja oma-aloitteista, mutta sitä tehdään läheisessä yhteistyössä kollegojen, palvelujohtajan sekä erityisesti oman alueen palveluohjaajan kanssa. 

Työ on päiväpainotteinen kokoaikatyö, kuitenkin ilta- ja viikonloppuvuoroja tehdään tilanteen ja tarpeen mukaan. 

Mikäli haluat mukaan mahtavaan tiimiin, lähetä hakemuksesi viipymättä Palvelujohtaja Jenna Kannistolle (etunimi.sukunimi@dastia.fi)!

Aluepäällikkö Pohjois-Suomeen

Dastia-Siivous Oy toimistosiivous www.jpg

Haemme nyt Aluepäällikköä Ouluun vastaamaan Dastian Pohjois-Suomen palvelualueen vetämisestä. Tuotannon pyörittämisen tukena ovat valtakunnalliset puitesopimukset ja toimintamallit, keskitetty palkka- ja taloushallinto, valmiit toiminnanohjaus- ja laatujärjestelmät sekä muut päätoimipaikan tarjoamat tukitoiminnot.

Tehtävässä:

 • Vastaat nykyisten asiakassuhteiden ylläpidosta ja kehityksestä (pidät yhteyttä, auditoit laatua ja teet lisämyyntiä)

 • Johdat oman alueesi henkilöstöä (resursoit, rekrytoit, koulutat, keskustelet, tuet ja järjestät sijaisuuksia)

 • Tuot omalla panoksellasi uusia asiakkaita (kontaktoit, laadit tarjouksia ja solmit kauppoja)

 • Vastaat oman palvelualueesi strategisten tulostavoitteiden toteutumisesta

 • Toimit läheisessä yhteistyössä Palvelujohtajan, Dastian pääkonttorin sekä valtakunnallisten yhteistyökumppanien kanssa

 • Olet avainasemassa kehittämässä Dastian valtakunnallista liiketoimintaa!

Odotamme sinulta:

 • Erinomaisia vuorovaikutus taitoja ja edellytyksiä toimia asiakaspalvelusta vastaavana esimiehenä, solidaarisena yhteistyökumppanina ja ennen kaikkea luottamusta herättävänä palveluntoimittajana

 • Oma-aloitteista ja dynaamista otetta palvelualueen johtamiseen

 • Kykyä ilmaista itseäsi suullisesti ja kirjallisesti

 • Näkemystä ja määrätietoa oman roolisi ja Dastian yrityskuvan kehittämiseksi

 • Erinomaista paineen ja epävarmuuden sietokykyä, ongelmanratkaisukeskeisyyttä ja toimintavalmiutta haastavissakin tilanteissa

 • Jonkin verran kokemusta vastaavista tehtävistä sekä halua täydentää osaamistasi tarpeen mukaan

 • Kokemusta kiinteistöpalveluiden tuottamisesta ja henkilöstön johtamisesta sekä aitoa kiinnostusta alaa kohtaan

 • Viikoittaista matkustusvalmiutta kotimaassa (n. 250 km säteellä)

 • Intoa ja rohkeutta heittäytyä uuteen haasteeseen ja pitkäjänteisyyttä tavoitteiden saavuttamiseksi!

Tarjoamme sinulle erinomaisen mahdollisuuden kehittää ammatillista osaamistasi monipuolisen roolin kautta sekä kasvaa osana dynaamista ja eteenpäin pyrkivää Dastian tiimiä. Tehtävässä on peruspalkkauksen ja muiden kiinteiden työsuhde-etujen lisäksi palvelualueen liikevaihtoon sidottu tulospalkkaus.

Lähetä kysymyksesi ja hakemuksesi Palvelujohtaja Jenna Kannistolle 27.1.2019 mennessä (etunimi.sukunimi@dastia.fi).

Dastian hyvän mielen joulutempaus Helsingissä

Dastia joulu2018.jpg

Dastia-Siivous Oy päätti levittää joulumieltä järjestämällä hyväntekeväisyystapahtuman Helsingissä 13.12. yhdessä Leevi ry:n kanssa. Dastian toimihenkilöstö osallistui tapahtumaan ulkoilemalla Rumpupolun palveluntalon asukkaiden kanssa Kannelmäessä. Lumen puutteesta ja harmaasta ympäristöstä huolimatta kävelylenkillä vallitsi lämmin ja iloinen tunnelma. Yhteiskuvaan Kanneltalon eteen kokoontui ulkoiluun osallistuneiden Rumpupolun asukkaiden lisäksi Dastian toimihenkilöstöä yrityksen ylimmästä johdosta alkaen.

Vuoden loppua kohden kiihtyvän arkisen kiireen keskellä on myös tärkeää pysähtyä vaalimaan yhteiskunnan perusteita, myötätuntoa ja lähimmäisen rakkautta. Dastian liiketoiminnan kantavana perusarvona inhimillisyys, ihmisarvon kunnioittaminen ja avoin ennakkoluulottomuus toisen ihmisen kohtaamiseen, on luonut pohjan nykyiselle valtakunnalliselle liiketoiminnallemme ja tämän arvomaailman vaaliminen ja jalostaminen on osa yhteiskunnallista tehtäväämme.

Dastia-Siivous Oy kiittää Leevi ry:tä mahdollisuudesta päästä tukemaan palvelutalon työntekijöiden arvokasta työtä sekä piristämään asukkaiden arkea näin joulun kynnyksellä. Tämän tempauksen myötä Dastia-Siivous Oy:n koko henkilöstö toivottaa hyvää joulua kaikille sidosryhmilleen!