Aluepäällikkö Itä-Suomeen

Dastia on vuonna 1996 perustettu, valtakunnallisesti toimiva puhtauspalveluyritys. Erityisosaamistamme on siivous- ja muiden toimitilapalveluiden kokonaisvaltainen suunnittelu ja toteuttaminen erityisesti yritysasiakkaiden myymälä-, ravintola- ja toimitilakohteissa pitkäaikaisten ylläpitosopimusten kautta.

Dastia on vahvasti kasvava yksityinen yritys, jonka toiminta perustuu inhimillisten arvojen, oman työn ja asiakkaiden kunnioittamiseen, avoimuuteen ja jatkuvaan kehitykseen yrityksen oman laatujärjestelmän avulla. Yrityksen suurin voimavara on sitoutunut, motivoitunut ja ammattitaitoinen henkilökunta. Yritys tarjoaa vakituisen työpaikan kannustavassa työyhteisössä ja täydet mahdollisuudet kehittää omaa ammatillista osaamista ja uraa puhtauspalvelualan puitteissa, esimerkiksi oppisopimuskoulutusten avulla.

Dastian lähes kymmenen vuotta tasaisesti kasvanut liikevaihto vuonna 2016 oli 3,7 Meur. Vuonna 2018 Dastia työllistää n. 150 puhtauspalvelualan ammattilaista yli 350 kohteessa valtakunnallisesti ja tavoittelemme edelleen saman suuntaista kasvua ydinliiketoiminnan osalta. 

Haemme nyt Aluepäällikköä vastaamaan Itä-Suomen yksikön vetämisestä. Yksikön pyörittämisen tukena ovat keskitetty palkka- ja taloushallinto, valmiit toiminnanohjaus- ja laatujärjestelmät sekä muut päätoimipaikan tarjoamat tukitoiminnot. .

Tehtävässä:

- Vastaat nykyisten asiakassuhteiden ylläpidosta ja kehityksestä (pidät yhteyttä, auditoit laatua ja teet lisämyyntiä)
- Tuot omalla, merkittävällä panoksellasi uusia asiakkaita (kontaktoit, laadit tarjouksia ja solmit kauppoja)
- Vastaat oman yksikön toiminnasta (pääkonttorin tuella)
- Johdat oman palvelualueesi henkilöstöä (resurssoit, rekrytoit, koulutat, keskustelet, tuet ja järjestät sijaisuuksia)
- Vastaat oman palvelualueesi myynti- ja tulostavoitteiden toteutumisesta yrityksen strategian mukaisesti
- Osallistut tulevien investointien ja strategisten tavoitteiden määrittelyyn
- Toimit läheisessä yhteistyössä Palvelujohtajan, Dastian muun johtoportaan sekä valtakunnallisten yhteistyökumppanien kanssa
- Edustat Dastiaa paikallisesti oman palvelualueesi piirissä
- Osallistut kuukausittain johtoryhmän kokouksiin sekä koulutuksiin pääkonttorilla
- Olet avainasemassa rakentamassa uuden yksikön toimintaa erinomaiselle pohjalle!

Odotamme sinulta:

- Oma-aloitteista, dynaamista otetta liiketoiminnan kehittämiseen ja kasvattamiseen
- Erinomaisia vuorovaikutus taitoja ja edellytyksiä toimia asiakaspalvelusta vastaavana esimiehenä, solidaarisena yhteistyökumppanina ja ennen kaikkea luottamusta herättävänä palveluntoimittajana
- Osaat ilmaista itseäsi suullisesti ja kirjallisesti ja saada aikaan tavoiteltuja reaktioita
- Näkemystä ja kunnianhimoa oman roolisi ja Dastian toiminnan kehittämiseksi, ja määrätietoa tavoitteiden saavuttamiseksi
- Erinomaista paineen ja epävarmuuden sietokykyä, ongelmanratkaisukeskeisyyttä ja toimintavalmiutta haastavissakin tilanteissa
- Jonkin verran kokemusta vastaavista tehtävistä (esim asiakaspäällikkö, myyntipäällikkö tai palvelupäällikkö) sekä halua täydentää osaamistasi tarpeen mukaan
- Kokemusta kiinteistöpalveluiden tuottamisesta tai myymisestä sekä aitoa kiinnostusta alaa kohtaan
- Viikottaista matkustusvalmiutta kotimaassa (n. 200 km säteellä)
- Intoa ja rohkeutta heittäytyä uuteen haasteeseen ja pitkäjänteisyyttä tavoitteiden saavuttamiseksi!

Tarjoamme erinomaisen mahdollisuuden kehittää ammatillista osaamista monipuolisen tehtäväkentän ja haastavan projektin parissa sekä kasvaa osana dynaamista ja eteenpäin pyrkivää Dastian tiimiä. Tehtävässä on peruspalkkauksen ja muiden kiinteiden työsuhde-etujen ohella keskeisessä osassa tulospalkkaus.

Ole mukana uudistamassa perinteistä palveluliiketoimintaa ja lähetä hakemuksesi Palvelujohtaja Jenna Kannistolle (etunimi.sukunimi@dastia.fi).