Dastia-Siivous Oy vastaa suoraan asiakkaan tarpeisiin

Artikkeli on julkaistu Talouselämän Tulevaisuuden Suomi -liitteessä 28.2.2020. Artikkelin on kirjoittanut Aurinna Weisman.

Dastia hyödyntää palvelumuotoilun keinoja ja vahvaa asiakasymmärrystä erottuakseen muista alan toimijoista.

Yritys yhdistää valtakunnallisuuden ja paikallisuuden parhaat puolet ja vastaa tarpeeseen, johon toimialaa dominoivat jättiläiset ja paikalliset pienyritykset eivät ole pystyneet vastaamaan.

Dastia on kotimainen kahden Yrittäjän omistama kiinteistöjen ylläpidon asiantuntija, joka on perustettu jo vuonna 1996. Perusliiketoiminta muodostuu sopimussiivouksista, mutta lisäksi Dastian kautta on mahdollista saada myös muita toimitilan ylläpitoon liittyviä palveluita.

“Suurin osa liikevaihdostamme tulee ketju- ja konserniasiakkaista. Ydintoiminnassamme korostuvat erilaiset kuluttajarajapinnassa toimivat yritykset, kuten vähittäiskaupat, ravintolat sekä kuntosalit”, liiketoimintajohtaja ja yrittäjä Sampo Lehtinen avaa.

“Olemmme tunnistaneet liiketoiminnalliseksi mahdollisuudeksi valtakunnallisten ketju- ja konserniasiakkaiden palveluiden tuottamisen. Asiakkailtamme tuli vahva viesti, että on vaikeaa löytää ketterää kumppania, joka voi kuitenkin tarjota yhdenmukaista palvelua maantieteellisesti laajalla alueella”, Lehtinen avaa.

Dastia on tunnistanut, että kilpailijakenttää dominoivien suurten yritysten toimintatavat eivät taivu riittävän joustavasti esimerkiksi kooltaan pienten toimitilojen tarpeisiin. Toisaalta muutaman työntekijän paikalliset toimijat eivät voi tarjota yhdenmukaista ja konseptoitua palvelua valtakunnallisesti.

“Tämän sokean pisteen paikkaaminen on meidän osaamisaluettamme.”

Palvelumuotoilun toimintatavoilla parempi asiakaskokemus

“Vaikka palvelumuotoilu on ollut pitkään näkyvä kansainvälinen trendi, tällä toimialalla sitä hyödynnetään yllättävän vähän. Me käytämme kuitenkin asiakastyössä esimerkiksi yhteiskehittämistä. Dastialle tärkeintä on löytää asiakkaan kannalta vaikuttavimmat tavat tarjota palveluja.”

“Teemme paljon yhteistyötä asiakkaan kanssa ja konseptoimme parhaita tapoja toimia.”

Dastian ydinajatuksena on olla aito vaihtoehto – ei ainoastaan yksi vaihtoehdoista alalla.

“Haastamme perinteistä toimialaa lähtemällä siitä, että asiakkaan tarpeen tulee ohjata kaikkea liiketoimintaa. Me emme lähetä pelkkää tarjousta, vaan teemme aina tarvekartoituksen, joka perusteella voimme tehdä oikeat ratkaisut,” Lehtinen summaa.

 

Leave your open Feedback to Dastia!

"*" indicates required fields

When did this happen*
I accept the delivery of the personal and other information I have written on the form to Dastia for processing according to the purpose of use of the form.*

Jätä avoin palautteesi Dastialle!

"*" indicates required fields

Milloin tämä tapahtui*
Hyväksyn lomakkeelle kirjoittamieni henkilö- ja muiden tietojen toimittamisen Dastialle lomakkeen käyttötarkoituksen mukaista käsittelyä varten.*

Tarjouspyyntö

Osoitetiedot
Yhteystiedot

Share via
Copy link