Myymäläkiinteistöjen siivouspalveluiden eli myymäläsiivouksen suunnittelussa ja toteutuksessa on huomioitava kahden erilaisen sidosryhmän tarpeet: siivouspalvelun tilaajan, eli yritysasiakkaan ydintoimintojen, logistiikan, myynnin ja asiakaspalvelun tukeminen sekä loppukuluttajan viihtyvyys, turvallisuus ja asioinnin mutkattomuus. Myymäläsiivouksessa erityistä huomiota on kiinnitettävä myymälän markkinoiman tuotteen ja palveluprosessin vaatimuksiin ja turvallisuusmääräysten, kuten elintarviketurvallisuuden noudattamiseen.


Myymäläsiivousta yrityksille

Dastia-Siivous Oy:n myymäläasiakaskuntaan kuuluu eri kokoisia elintarvike-, päivittäistavara- ja erikoismyymälöitä sekä tavarataloja. Luomme myymäläsiivouksessa kohde kohtaiset työohjeet ja suunnittelemme ylläpito- ja perussiivouspalvelut kiinteistön ominaispiirteet ja asiakkaan toiminta huomioonottaen.


Myymäläsiivouksen suunnittelu ja toteutus

Myymäläsiivous tehdään pääsääntöisesti aamulla tai illalla myymälän aukioloaikojen ulkopuolella, mutta osa töistä, kuten keveämmät päivystyssiivoustyöt, järjestetään usein myös supermarketin, erikoisliikkeen tai tavaratalon aukioloaikojen puitteissa. Palveluprosessien käynnistyttyä työnjohto sekä sisäinen laadunvalvonta vastaavat tuotannon jatkuvuudesta ja systemaattisesta kehityksestä.

Myymäläkohteissa kiinnitämme erityistä huomiota positiivisen asiakaskokemuksen vahvistamiseen, elintarviketurvallisuuteen sekä yhdessä asiakkaan kanssa määriteltyjen puhtaustasojen saavuttamiseen. Paras myymäläsiivouksen lopputulos syntyy kiinteässä yhteistyössä Dastian ja asiakasyrityksen oman henkilökunnan vuorovaikutuksessa.