Myymäläsiivous kaiken kokoisille myymälöille

Myymäläsiivouksen suunnittelu ja toteutus yrityksen tarpeet sekä turvallisuusmääräykset huomioon ottaen. Lue lisää ja pyydä tarjous!

Myymäläkiinteistöjen siivouspalveluiden eli myymäläsiivouksen suunnittelussa ja toteutuksessa on huomioitava kahden erilaisen sidosryhmän tarpeet: siivouspalvelun tilaajan, eli yritysasiakkaan ydintoimintojen, logistiikan, myynnin ja asiakaspalvelun tukeminen sekä loppukuluttajan viihtyvyys, turvallisuus ja asioinnin mutkattomuus. Myymäläsiivouksessa erityistä huomiota on kiinnitettävä myymälän markkinoiman tuotteen ja palveluprosessin vaatimuksiin ja turvallisuusmääräysten, kuten elintarviketurvallisuuden noudattamiseen.

Dastian asiakaskuntaan kuuluu useita valtakunnallisia, monitoimipaikkaisia myymäläketjuja. Valtakunnallinen siivouspalvelu rakennetaan yksittäisen myymälän näkökulmasta, mutta siten että toiminta on konseptoitavissa ja skaalattavissa riittävän samankaltaisena koko asiakasyrityksen kiinteistökantaan. Toimipaikat voivat olla keskenään hyvinkin erilaisia, eri kokoisia, sijaita eri osassa kiinteistöä ja myös pintamateriaalit, tilat ja niiden käyttötarkoitukset voivat vaihdella. Dastialla palvelun tavoitteet pyritään kuitenkin määrittelemään mahdollisimman yleisellä tasolla ja toisaalta tarkasti yhdessä tilaajan kanssa, jotta asiakas voi huoletta jättää palvelun suunnittelun ja tuotannon Dastian ammattilaisten harteille.

Myymäläsiivous vankalla kokemuksella

Myymäläsiivousta yrityksille

Dastia-Siivous Oy:n myymäläasiakaskuntaan kuuluu eri kokoisia elintarvike-, päivittäistavara- ja erikoismyymälöitä sekä tavarataloja. Myymäläsiivouksessa luomme kohteittain palveluprosessit ja suunnittelemme ylläpito- ja perussiivouspalvelut kiinteistön ominaispiirteet ja asiakkaan liiketoiminta huomioonottaen. Siivouspalvelua auditoidaan säännöllisesti Dastian oman laatujärjestelmän mukaisesti ja laadun toteutuminen varmistetaan mm. omavalvonnan ja henkilöstön ammattitaidon jatkuvan kehittämisen avulla.

Myymäläsiivous tehdään pääsääntöisesti aamulla tai illalla myymälän aukioloaikojen ulkopuolella, mutta osa töistä, kuten keveämmät päivystyssiivoustyöt, järjestetään usein myös supermarketin, erikoisliikkeen tai tavaratalon aukiolon aikana. Palveluprosessin käynnistyttyä työnjohto sekä sisäinen laadunvalvonta vastaavat tuotannon jatkuvuudesta ja systemaattisesta kehityksestä.

Myymäläkohteissa kiinnitämme erityistä huomiota positiivisen asiakaskokemuksen vahvistamiseen, elintarviketurvallisuuteen sekä yhdessä asiakkaan kanssa määriteltyjen puhtaustasojen saavuttamiseen. Paras lopputulos myymäläsiivoukselle syntyy kiinteässä vuorovaikutuksessa Dastian ja asiakasyrityksen oman henkilökunnan välillä.

Myymäläsiivouksen suunnittelu ja toteutus

Siivouspalvelu, toimitilapalvelu, kokonaispalvelu vai palvelu?
Kiinteistöpalvelualan trendit ohjaavat yritysten liiketoimintaa joko erikoistumaan tai moninaistamaan palvelun tarjontaa. Erikoistujat tarjoavat täsmällisiä ratkaisuja yksittäisiin ongelmiin, kun taas monialaiset räätälöivät toimivia kokonaisuuksia. Kokonaispalveluiden tarjoajat eksyvät helposti omaan näppäryyteensä, unohtavat kuunnella ja ottaa huomioon tilaajan tarpeet palveluprosessin kaikissa eri vaiheissa, jolloin palvelun laatu kärsii helposti pysyviä vaurioita. Palvelualoilla parhaat toimijat osaavatkin ennen kaikkea tuottaa erinomaista palvelua.
lue lisää

Leave your open Feedback to Dastia!

"*" indicates required fields

When did this happen*
I accept the delivery of the personal and other information I have written on the form to Dastia for processing according to the purpose of use of the form.*

Jätä avoin palautteesi Dastialle!

"*" indicates required fields

Milloin tämä tapahtui*
Hyväksyn lomakkeelle kirjoittamieni henkilö- ja muiden tietojen toimittamisen Dastialle lomakkeen käyttötarkoituksen mukaista käsittelyä varten.*

Tarjouspyyntö

Osoitetiedot
Yhteystiedot