Ravintolasiivous vuosien kokemuksella

Ammattitaitoista ravintolasiivousta yritysten tarpeisiin. Yksilölliset ravintolasiivouspalvelut tarjoaa Dastia-Siivous Oy. Pyydä tarjous meiltä!

Ravintolasiivouksessa eli ravintola-, kahvila- ja yökerhokohteiden siivouspalveluiden suunnittelussa ja toteutuksessa on huomioitava kahden erilaisen sidosryhmän tarpeet: siivouspalvelun tilaajan, eli yritysasiakkaan myynnin ja asiakaspalvelun tukeminen sekä loppukuluttajan viihtyvyys ja turvallisuus. Erityistä huomiota ravintolasiivouksessa on kiinnitettävä ravintolan palveluprosessin vaatimuksiin ja turvallisuusmääräysten, kuten elintarviketurvallisuutta koskevan lainsäädännön ja suositusten noudattamiseen.

Ravintolasiivouksessa luomme kohdekohtaiset työohjeet ja suunnittelemme ylläpitosiivouksen ja perussiivouspalvelut kiinteistön ominaispiirteet ja asiakkaan toiminta huomioonottaen. Dastian ravintolasiivousasiakaskuntaan kuuluu eri kokoisia kahviloita, ruokaravintoloita, anniskeluravintoloita sekä yökerhoja.

Ravintolasiivous yksilöllisiin tarpeisiin

Ravintolasiivousta suunnittelusta toteutukseen

Ravintolasiivous tehdään pääsääntöisesti ravintolan aukioloaikojen ulkopuolella aamuisin tai päivällä. Resursoimme kohteen ja nimeämme sille vastaavan työnjohdon, vakituiset siivoojat sekä tuuraajat. Työnjohtomme on kolmiportainen (palvelupäällikkö, palveluesimies, palveluohjaaja) ja vastaa työntekijöidemme opastuksesta ja perehdytyksestä sekä tuotantoprosessien jatkuvasta valvonnasta. Tuotannon jatkuvuudesta ja systemaattisesta kehityksestä vastaavat työnjohto ja sisäinen laadunvalvonta prosessin käynnistyttyä.

Ravintolakohteissa laatua valvotaan erityisen tarkasti elintarviketurvallisuuden näkökulmasta, noudattamalla mm. Eviran laatimia ohjeistuksia siivousvälineiden valintaan, niiden säilytykseen ja huoltoon liittyen. Tarvittaessa palveluesimiehemme konsultoivat myös ravintolan omaa henkilökuntaa oikeiden siivousvälineiden ja puhdistusaineiden valintoihin ja käyttöön liittyvissä kysymyksissä. Mikäli tarvitset luotettavaa ja osaavaa ravintolasiivousta yrityksellesi, ota yhteyttä ja pyydä tarjous!

Ravintolasiivous huomioi vaatimukset ja turvallisuusmääräykset

Yhteiskehittäminen on puhtausalan uusi ’musta’!
Yhteiskehittäminen tapahtuu yhteistyössä tilaajan toimittajan organisaatioiden välillä, joten sille on luotava oikeanlaiset puitteet ja edellytykset. Tilaajan liiketoiminnan tulee olla riittävän laajaa (puhtauspalveluiden osalta lähtökohtaisesti valtakunnallisella tasolla), jotta yhteiskehittämiseen voidaan katsoa löytyvän todellinen tarve ja kriittinen volyymi oikeiden tulosten saavuttamiseen.
lue lisää

Leave your open Feedback to Dastia!

"*" indicates required fields

When did this happen*
I accept the delivery of the personal and other information I have written on the form to Dastia for processing according to the purpose of use of the form.*

Jätä avoin palautteesi Dastialle!

"*" indicates required fields

Milloin tämä tapahtui*
Hyväksyn lomakkeelle kirjoittamieni henkilö- ja muiden tietojen toimittamisen Dastialle lomakkeen käyttötarkoituksen mukaista käsittelyä varten.*

Tarjouspyyntö

Osoitetiedot
Yhteystiedot