Siivouspalvelu yrityksille

Dastia-Siivous Oy tuottaa kokonaisvaltaisia siivouspalveluita yritysten tarpeisiin luotettavasti ja ammattitaidolla koko maassa.

Dastia-Siivous Oy tuottaa kaikki yritysasiakkaidensa siivouspalvelut ammattitaidolla yli 40 kaupungissa ja reilun 20 vuoden kokemuksella! Dastian oman laatujärjestelmän mukaisen perehdytyksen saanut, ammattitaitoinen, motivoitunut ja sitoutunut siivoushenkilöstö vastaa palvelun tasaisesta laadusta ja työnjohto varmistaa, että poikkeamatilanteisiin reagoidaan nopeasti ja tehokkaasti.

Dastia on erikoistunut yritysten myymäläsiivoukseen, ravintolasiivoukseen ja muiden asiakastoimitilojen siivouspalveluiden suunnitteluun ja tuottamiseen. Dastia on siivousfirma, jonka valtakunnallinen toiminta mahdollistaa konserni- ja ketjuasiakkaiden siivouspalveluiden hankintojen keskittämisen yhdelle toimijalle ja takaa palvelun sisällön ja kustannuksien tasaisen laadun yritysten koko kiinteistökannalle kohteiden koosta ja sijainnista riippumatta. Asiakaslähtöisyys ja jatkuvan parantamisen mallin mukainen muotoilullinen ajattelu purkaa puhtauspalvelua rasittavia konventioita ja kumppanuus Dastian kanssa tarjoaa asiakkaalle mahdollisuuden keskittyä omassa liiketoiminnassaan olennaiseen.

Asiantuntevaa siivouspalvelua

Vuosien tiivis yhteistyö Dastian ja maan johtavien pesuaine-, siivousväline- ja laitevalmistajien välillä sekä jatkuva koulutustoiminta alan oppilaitosten kanssa takaavat, että käytössänne on paras mahdollinen asiantuntemus ja osaaminen. Dastian laaja palveluntuotanto erityisesti myymälä- ja elintarvikekiinteistöissä mahdollistaa asiantuntevan ja kustannustehokkaan siivouspalvelun viranomaismääräykset huomioiden. Dastian edustajat toimivat asiakkaidensa riippumattomina konsultteina pintamateriaalien valintaa, käsittelyä ja ylläpitoa koskevissa kysymyksissä ja edesauttavat kiinteistön arvon ja rakenteiden säilymistä toimintakykyisinä pitkään.

Lue lisää paikallisista siivouspalveluistamme Helsingissä, Espoossa, Vantaalla, Turussa, Tampereella, Oulussa ja Lahdessa.

Dastian asiantunteva myynti pyrkii ymmärtämään asiakasyrityksen kiinteistön käyttöä ja rakennetta sekä yrityksen liiketoimintaa mahdollisimman kokonaisvaltaisesti ja rakentaa siivouspalvelun aina asiakkaan omista lähtökohdista. Perinteisten taajuusmallien sijaan voidaan keskittyä puhtaustasomääritelmiin, jolloin toimittajan vastuulle jää tietyn laatutason saavuttaminen ja työn oikeanlainen resursointi.

Mikäli asiakasyrityksen liiketoiminnassa tapahtuu pysyviä tai kausittaisia muutoksia voidaan sopimuksen sisältöä ja palvelunkuvausta tarkistaa lyhyelläkin aikajänteellä. Sitoutuminen yhteisiin tavoitteisiin ja joustavuus palvelusopimusten aikana ovat keskeisiä elementtejä Dastian asiakastyytyväisyyden takana. Pyydä tarjous siivouspalveluista ja anna Dastian kantaa huoli yrityksesi toimitilojen ylläpidosta!

Siivouspalvelu asiakkaan toiminnan ja tarpeiden mukaan

Kemvit valikoitui Dastian pesuainetoimittajaksi vastuullisen ja ketterän liiketoimintansa ansiosta
Vastuullisuus ja siivoustoimialan kunnianhimoinen kehittäminen ovat jo vuosia olleet Dastian liiketoiminnassa kantavia teemoja. Dastialla vastuullisuus käsitetään laajasti kattamaan sekä luonnon, ympäröivän yhteiskunnan ja yksilön kannalta kestäviä liiketoiminnallisia valintoja, että yhteisön ja siinä toimivien yksilöiden kannalta moraalisesti ja inhimillisesti vastuullista toimintaa. Yhtä lailla, siivouspalvelutoimialan ja Dastian oman toiminnan kehittäminen eivät ole aina suoraan sidoksissa yhtiön välittömiin […]
lue lisää

Leave your open Feedback to Dastia!

"*" indicates required fields

When did this happen*
I accept the delivery of the personal and other information I have written on the form to Dastia for processing according to the purpose of use of the form.*

Jätä avoin palautteesi Dastialle!

"*" indicates required fields

Milloin tämä tapahtui*
Hyväksyn lomakkeelle kirjoittamieni henkilö- ja muiden tietojen toimittamisen Dastialle lomakkeen käyttötarkoituksen mukaista käsittelyä varten.*

Tarjouspyyntö

Osoitetiedot
Yhteystiedot