Siivouspalvelu Vantaa

Siivous Vantaa

Dastian liiketoiminta perustuu yritysasiakkaiden siivouspalvelun tarpeiden ratkaisemiseen pitkäaikaisten siivoussopimusten kautta, asiakasyrityksen tai kiinteistön koosta riippumatta. Yhteistyön perustana on yhdessä tilaajan kanssa laadittu, esimerkiksi päivittäinen tai viikoittainen palvelusisältö, eli niin sanottu ylläpitosiivous. Dastia pyrkii vahvistamaan keskinäistä sidettä ja luottamusta palvelemalla sopimusasiakkaitaan mahdollisimman kokonaisvaltaisesti. Kiinteän siivouksen lisäksi valikoimaa täydennetään tilaajan tarpeiden ja toiveiden pohjalta, tyypillisesti vuosittain tehtävillä perus- ja erikoissiivoustöillä, hygienia-, vaihtomatto- tai viherpalveluilla sekä muilla toimitilan tukipalveluilla. Dastian asiakaskeskeinen palvelumalli tarjoaa joustavan alustan yhteistyölle ja mahdollistaa yhteisten tavoitteiden asettamisen ja ennen kaikkea saavuttamisen.

Dastian siivouspalvelua Vantaalla johdetaan alueellisen palveluesimiehen ja yhdenmukaisen toiminnanohjauksen kautta. Työnjohto nimeää jokaiseen siivouskohteeseen vakiosiivoojan sekä ensisijaisen tuuraajan lomia, sairaustapauksia ja muita poikkeamia ennakoiden. Dastialla siivoojat saavat vaiheittaisen perehdytyksen sekä yhtiön yleisiin toimintamalleihin ja menetelmiin, että erikseen jokaiseen työkohteeseen. Palveluesimies toimii asiakkaan suuntaan ensisijaisena yhteyshenkilönä ja vastaa omavalvonnasta sekä yleisesti palvelun laadunhallinnasta.

Vakiintunutta ja luotettavaa siivouspalvelua

Dastian siivouspalvelu palvelee asiakkaitaan koko Vantaan alueella Askistosta Länsimäkeen kehä 3:n molemmin puolin. Yhtiön toiminta vakiintui 90-luvulta alkaen Itä-Vantaan ja Koillis-Helsingin alueelle ja pitkäaikaisimman kumppanuudet alueella ovat jatkuneet yli 20 vuoden ajan. Kaupungin kasvukeskusten kiinteistökannan ja väestön kasvu ovat lisänneet myös siivouksen alueellista kysyntää merkittävästi. Laajan ja monipuolisen kohdekannan kautta siivoojien työkohteet ja -alueet ovat vakiintuneet ja uusien asiakkaiden myötä Dastia kykenee tarjoamaan työntekijöilleen yhä mielekkäämpiä kokonaisuuksia ja asiakkailleen tehokkaampaa resursointia. 

Dastialla asiakaspalvelu on kaikkien työntekijöiden ensisijainen tehtävä. Asiakaskohteessa tapahtuvan siivouspalvelun taustalla pyörii yhtiön oma hallinnollinen koneisto, oma toiminnanohjausjärjestelmä sekä vakiintunut ja tiivis yhteistyökumppaneiden verkosto. Dastian toimintamallia suunniteltaessa on pyritty siihen, että työnjohto voi keskittyä laadunhallinnan kautta asiakkaan ja henkilöstön palvelemiseen ja miehistö asiakkaan palvelemiseen suorittavan työn kautta. Näin ollen, työnjohdolliset alueet ovat verraten pieniä ja siivoojien työkohteet sijaitsevat lähellä toisiaan tai järkevien kulkuyhteyksien päässä. Dastian palvelu jalkautuu aidosti asiakaskohteisiin esimiehistöä myöten, eikä asiakkaan kustantamaa resurssia käytetä toimiston kahvihuoneessa istuskeluun! Ota yhteyttä ja pyydä Dastialta tarjous yrityksenne toimitilojen siivouspalvelusta Vantaalla.

Miksi Dastia?

Siivous Vantaa

Dastian liiketoiminta perustuu yritysasiakkaiden siivouspalvelun tarpeiden ratkaisemiseen pitkäaikaisten siivoussopimusten kautta, asiakasyrityksen tai kiinteistön koosta riippumatta. Yhteistyön perustana on yhdessä tilaajan kanssa laadittu, esimerkiksi päivittäinen tai viikoittainen palvelusisältö, eli niin sanottu ylläpitosiivous. Dastia pyrkii vahvistamaan keskinäistä sidettä ja luottamusta palvelemalla sopimusasiakkaitaan mahdollisimman kokonaisvaltaisesti. Kiinteän siivouksen lisäksi valikoimaa täydennetään tilaajan tarpeiden ja toiveiden pohjalta, tyypillisesti vuosittain tehtävillä perus- ja erikoissiivoustöillä, hygienia-, vaihtomatto- tai viherpalveluilla sekä muilla toimitilan tukipalveluilla. Dastian asiakaskeskeinen palvelumalli tarjoaa joustavan alustan yhteistyölle ja mahdollistaa yhteisten tavoitteiden asettamisen ja ennen kaikkea saavuttamisen.

Dastian siivouspalvelua Vantaalla johdetaan alueellisen palveluesimiehen ja yhdenmukaisen toiminnanohjauksen kautta. Työnjohto nimeää jokaiseen siivouskohteeseen vakiosiivoojan sekä ensisijaisen tuuraajan lomia, sairaustapauksia ja muita poikkeamia ennakoiden. Dastialla siivoojat saavat vaiheittaisen perehdytyksen sekä yhtiön yleisiin toimintamalleihin ja menetelmiin, että erikseen jokaiseen työkohteeseen. Palveluesimies toimii asiakkaan suuntaan ensisijaisena yhteyshenkilönä ja vastaa omavalvonnasta sekä yleisesti palvelun laadunhallinnasta.

Vakiintunutta ja luotettavaa siivouspalvelua

Dastian siivouspalvelu palvelee asiakkaitaan koko Vantaan alueella Askistosta Länsimäkeen kehä 3:n molemmin puolin. Yhtiön toiminta vakiintui 90-luvulta alkaen Itä-Vantaan ja Koillis-Helsingin alueelle ja pitkäaikaisimman kumppanuudet alueella ovat jatkuneet yli 20 vuoden ajan. Kaupungin kasvukeskusten kiinteistökannan ja väestön kasvu ovat lisänneet myös siivouksen alueellista kysyntää merkittävästi. Laajan ja monipuolisen kohdekannan kautta siivoojien työkohteet ja -alueet ovat vakiintuneet ja uusien asiakkaiden myötä Dastia kykenee tarjoamaan työntekijöilleen yhä mielekkäämpiä kokonaisuuksia ja asiakkailleen tehokkaampaa resursointia. 

Dastialla asiakaspalvelu on kaikkien työntekijöiden ensisijainen tehtävä. Asiakaskohteessa tapahtuvan siivouspalvelun taustalla pyörii yhtiön oma hallinnollinen koneisto, oma toiminnanohjausjärjestelmä sekä vakiintunut ja tiivis yhteistyökumppaneiden verkosto. Dastian toimintamallia suunniteltaessa on pyritty siihen, että työnjohto voi keskittyä laadunhallinnan kautta asiakkaan ja henkilöstön palvelemiseen ja miehistö asiakkaan palvelemiseen suorittavan työn kautta. Näin ollen, työnjohdolliset alueet ovat verraten pieniä ja siivoojien työkohteet sijaitsevat lähellä toisiaan tai järkevien kulkuyhteyksien päässä. Dastian palvelu jalkautuu aidosti asiakaskohteisiin esimiehistöä myöten, eikä asiakkaan kustantamaa resurssia käytetä toimiston kahvihuoneessa istuskeluun! Ota yhteyttä ja pyydä Dastialta tarjous yrityksenne toimitilojen siivouspalvelusta Vantaalla.

Miksi Dastia?

Leave your open Feedback to Dastia!

"*" indicates required fields

When did this happen*
I accept the delivery of the personal and other information I have written on the form to Dastia for processing according to the purpose of use of the form.*

Jätä avoin palautteesi Dastialle!

"*" indicates required fields

Milloin tämä tapahtui*
Hyväksyn lomakkeelle kirjoittamieni henkilö- ja muiden tietojen toimittamisen Dastialle lomakkeen käyttötarkoituksen mukaista käsittelyä varten.*

Tarjouspyyntö

Osoitetiedot
Yhteystiedot