Kokemuksia

Asiakaskokemus sekoitetaan puheen tasolla helposti asiakastyytyväisyyteen. Asikaskokemuksista puhuttaessa onkin heti alkuun tärkeää muistuttaa, että sillä viitataan erityisesti organisaation ja asiakkaan väliseen vuorovaikutussuhteeseen. Asiakaskokemus koostuu mielikuvista ja tunteista, jotka syntyvät asiakkaalle kaikista kohtaamisista yrityksen edustajien, kanavien ja palveluiden kanssa. Näin ollen hyvä asiakaskokemus tarkoittaa, että yksilön kokemus vastaa hänen odotuksiaan. Dastialla asiakaskokemuksia tarkastellaan sekä asiakkaiden että yrityksen omien työntekijöiden näkökulmasta.

Asiakkaat vastaavat eri tavoin yrityksen suoraan ja epäsuoraan yhteydenottoon. Suora yhteys liittyy usein osto- tai rekrytointitapahtumaan sekä palvelun tai työsuhteen aloittamiseen tai päättymiseen. Siivouspalvelun tuotannossa kohtaamisia syntyy asiakassuhteen aikana luonnollisesti myös palveluprosessin edetessä ja asiakas- tai työsuhteen jatkuessa. Epäsuoraa yhteydenottoa ovat mainonta, uutisraportit, suunnittelemattomat tapaamiset yrityksen henkilöstön kanssa sekä yritykseen liittyvät suositukset ja kritiikki. Asiakaskokemus kattaa asiakaspalvelun laadun, mutta myös mainonnan, pakkausten, tuotteiden ja palveluiden ominaisuudet, tuotteen helppokäyttöisyyden ja luotettavuuden.

Dastia kerää asiakkailtaan, henkilöstöltään ja muilta sidosryhmiltään säännöllisesti palautetta ja kehitysehdotuksia eri muodoissa ja eri kanavien kautta. Osa palautteista julkaistaan palautteenantajan luvalla tällä verkkosivustolla ja muissa Dastian sosiaalisen median kanavissa.

Asiakaskokemuksia Dastiasta

Leave your open Feedback to Dastia!

"*" indicates required fields

When did this happen*
I accept the delivery of the personal and other information I have written on the form to Dastia for processing according to the purpose of use of the form.*

Jätä avoin palautteesi Dastialle!

"*" indicates required fields

Milloin tämä tapahtui*
Hyväksyn lomakkeelle kirjoittamieni henkilö- ja muiden tietojen toimittamisen Dastialle lomakkeen käyttötarkoituksen mukaista käsittelyä varten.*

Tarjouspyyntö

Osoitetiedot
Yhteystiedot