Toimisto- ja toimitilakiinteistöissä puhtauspalveluasiat eivät tule ensimmäisenä mieleen silloin, kun asiat ovat kunnossa. Toimistosiivouksen, siivouspalveluiden ja hygieniapalveluiden tuottaminen onkin pääosin näkymätöntä työtä, jonka tulokset otetaan itsestäänselvyytenä. Toimivan siivouspalvelun taustalla on kuitenkin valtava määrä suunnittelua ja systemaattisia prosesseja, joiden hallinta ja varmistus vaatii useiden ammattilaisten työpanosta.

Toimistosiivouksessa erityistä huomiota on kiinnitettävä asiakasyrityksen toiminnan asettamiin vaatimuksiin sekä asiakkaan toiveisiin. Dastian asiakaskuntaan kuuluu eri tyyppisiä ja kokoisia toimisto-, tuotanto-, varasto- ja muita toimitiloja. Luomme kohde kohtaiset työohjeet ja suunnittelemme toimistosiivouksen sekä ylläpito- ja perussiivouspalvelut kiinteistön ominaispiirteet ja asiakkaan toiminta huomioon ottaen. 


Toimistosiivouksen toteutus

Toimistosiivous toteutetaan pääsääntöisesti iltaisin toimistoaikojen ulkopuolella. Resursoimme kohteen ja nimeämme vastaavan työnjohdon, vakituiset siivoojat sekä näille tuuraajat. Kolmiportainen työnjohtomme (palvelupäällikkö, palveluesimies, palveluohjaaja) vastaa opastuksesta, perehdytyksestä ja tuotantoprosessien jatkuvasta valvonnasta.

Palveluprosessien käynnistyttyä työnjohto sekä sisäinen laadunvalvonta vastaavat tuotannon jatkuvuudesta ja systemaattisesta kehityksestä. Dastian oman laatujärjestelmän toimeenpanoa ja tehokkuutta seurataan sisäistä toiminnanohjausta (ERP) ja asiakkuudenhallintaa (CRM) tukevan sovelluksen avulla. Laatujärjestelmämme ja kolmiportainen työnjohtomme takaavatkin laadukkaan toimistosiivouksen. 


Toimiva toimistosiivouspalvelu tiimityöllä!

Keskeistä Dastian toimintamallissa on näkyvän siivoojan taustalla ahertavien toimihenkilöiden välinen, sisäinen vertaistuki ja jatkuvan parantamisen malli, jota todennetaan mm. viikottain koko työnjohdon yhteisissä tuotantopalavereissa. Esimiesten ja ohjaajien toiminta asiakaskohteissa dokumentoidaan ja palveluntuotantoa auditoidaan säännöllisen raportoinnin avulla.

Dastia pyrkii kohdentamaan erityisesti työnjohdon resursseja laadukkaan toimistosiivouspalvelun tuotannon johtamiseen pitämällä esimieskohtaisten asiakaskohteiden ja miehistön lukumäärän suhteellisen alhaisina, keskittämällä hallinnolliset tehtävät tukitoimihenkilöille ja ulkoistamalla päävastuun logistiikasta tarkasti valikoiduille kumppaneille. Laadukas toimistosiivous perustuu tiimityöskentelyyn, jossa asiakaskohteessa työskentelevä siivooja on vain 'jäävuoren' ainoa näkyvä osa, mutta tuotannon toimivuus rakentuu monen toimijan saumattomalle yhteispelille!