Toimistosiivous yrityksille

Toimisto- ja toimitilakiinteistöissä siivouspalvelut eivät tule ensimmäisenä mieleen silloin, kun asiat ovat kunnossa. Toimistosiivouksen, hygieniapalveluiden ja muiden toimitilan tukipalveluiden tuottaminen onkin pääosin näkymätöntä työtä, jonka tulokset otetaan itsestäänselvyytenä. Toimivan toimistosiivouspalvelun taustalla on kuitenkin valtava määrä suunnittelua ja työhön liittyviä prosesseja, joiden hallinta ja varmistus vaatii useiden ammattilaisten työpanosta.

Toimistosiivouksessa erityistä huomiota on kiinnitettävä asiakasyrityksen toiminnan asettamiin vaatimuksiin sekä asiakkaan toiveisiin. Dastian asiakaskuntaan kuuluu eri tyyppisiä ja kokoisia toimistoja, tuotantotiloja, varastoja ja muita toimitiloja Helsingissä, Turussa, Tampereella, Oulussa ja itse asiassa koko maassa! Luomme kohdekohtaiset työohjeet ja suunnittelemme toimistosiivouksen sekä ylläpitosiivouksen ja perussiivouksen kiinteistön ominaispiirteet ja asiakkaan toiminnan huomioon ottaen.

Toimistosiivous vaatimustesi mukaan

Toimistosiivous ja sen toteutus

Toimistosiivous toteutetaan pääsääntöisesti iltaisin toimistoaikojen ulkopuolella. Resursoimme kohteen ja nimeämme vastaavan työnjohdon, vakituiset siivoojat sekä näille tuuraajat. Kolmiportainen työnjohtomme vastaa opastuksesta, perehdytyksestä ja tuotantoprosessien jatkuvasta valvonnasta. Siivouspalvelun käynnistäminen ja laadukas toteutus vaatii suunnitelmallisuutta ja täsmällistä viestintää sekä palveluliikkeen sisällä että tilaajan ja toimittajan välillä.

Palveluprosessien käynnistyttyä työnjohto sekä sisäinen laadunvalvonta vastaavat tuotannon jatkuvuudesta ja systemaattisesta kehityksestä. Dastian oman laatujärjestelmän toimeenpanoa ja tehokkuutta seurataan sisäistä toiminnanohjausta (ERP) ja asiakkuudenhallintaa (CRM) tukevan sovelluksen avulla. Laatujärjestelmämme toimintamallit, kolmiportainen työnjohtomme sekä saumaton yhteistyökumppanien verkosta takaavat edellytykset laadukkaan siivouspalvelun toteutukselle.

Siivouspalvelu on kuitenkin viime kädessä aina ihmisten tuottamaan palvelua toisille ihmisille. Tilaajan tarpeita ja toiveita vastaavan palvelukokemuksen tuottaa ennen kaikkea osaava, motivoitunut ja ammattitaitoinen henkilöstö. Toimistosiivouskohteessa paras palvelu rakentuu huolellisen valmistelun ja ennen kaikkea vähitellen muodostuvan rutiinin ja luottamuksen kautta. Siksi myös pitkäaikaisen ja vakiintuneen siivoushenkilöstön löytäminen on äärimmäisen tärkeää positiivisen asiakaskokemuksen luomisessa.

Keskeistä Dastian toimintamallissa on näkyvän siivoojan taustalla ahertavien toimihenkilöiden välinen, sisäinen vertaistuki ja jatkuvan parantamisen malli, jota todennetaan mm. viikottain koko työnjohdon yhteisissä tuotantopalavereissa. Esimiesten ja ohjaajien toiminta asiakaskohteissa dokumentoidaan ja palveluntuotantoa auditoidaan säännöllisen raportoinnin avulla.

Dastia pyrkii kohdentamaan erityisesti työnjohdon resursseja laadukkaaseen johtamiseen pitämällä esimiesten kohteiden ja miehistön lukumäärän suhteellisen alhaisina, keskittämällä hallinnolliset tehtävät toimihenkilöille ja ulkoistamalla päävastuun logistiikasta tarkasti valikoiduille kumppaneille. Laadukas toimistosiivous perustuu tiimityöskentelyyn, jossa asiakaskohteessa työskentelevä siivooja on vain ‘jäävuoren’ ainoa näkyvä osa, mutta tuotannon toimivuus rakentuu monen toimijan saumattomalle yhteispelille!

Toimiva toimistosiivouspalvelu tiimityöllä!

Dastian autopolitiikasta Helsingin Sanomien artikkelissa!
Helsingin Sanomat julkaisi 3.12.2022 viikoittaisessa Autot -osassaan artikkelin kaasuautoilun nykytilasta ja tulevaisuudesta. Toimittaja Joonas Turusen kirjoittamassa artikkelissa liiketoimintajohtaja Toni Juvonen kertoo Dastian vastuullisesta ja kustannustehokkaasta autopolitiikasta sekä yhtiön ajoneuvovalinnoista ja kokemuksista kaasuautoiluun liittyen.
lue lisää

Leave your open Feedback to Dastia!

"*" indicates required fields

When did this happen*
I accept the delivery of the personal and other information I have written on the form to Dastia for processing according to the purpose of use of the form.*

Jätä avoin palautteesi Dastialle!

"*" indicates required fields

Milloin tämä tapahtui*
Hyväksyn lomakkeelle kirjoittamieni henkilö- ja muiden tietojen toimittamisen Dastialle lomakkeen käyttötarkoituksen mukaista käsittelyä varten.*

Tarjouspyyntö

Osoitetiedot
Yhteystiedot