Siivouspalvelu Espoo

Siivous Espoo

Dastia tuottaa siivouspalvelua Espoossa yritystoimitiloihin, tilojen tai yhtiön koosta ja toimialasta riippumatta. Yhdessä teidän kanssanne määritetään siivouskohteelle tavoitteet sekä palvelusisältö, jotka muodostavat pohjan palvelumallille sekä kiinteälle siivoussopimukselle. Siivouspalvelun laajuus asetetaan vastaamaan yrityksenne liiketoiminnallisia tarpeita, hygienian, viihtyvyyden sekä kiinteistön arvon ylläpidon näkökulmasta.

Siivouspalvelu tarkoittaa Dastialla todellakin koko Espoon alueella toimiville yrityksille tuotettavaa sopimussiivousta. Dastia palvelee yrityksiä seitsemänä päivänä viikossa, aamusta iltaan mm. Tapiolassa, Suomenojalla, Juvanmalmilla ja Leppävaarassa, ja jatkuvasti laajenevan kohdeverkoston kautta palveluntuotanto vahvistuu ja tehostuu entisestään.

Kaikki työ Dastialla on asiakaspalvelua!

Dastian toimintamalli perustuu asiakaskeskeisyyteen, inhimillisyyteen ja rehelliseen työhön. Dastialla asiakas asetetaan organisaation keskustaan, ei ulkopuolelle, ja organisaation resurssit valjastetaan mahdollisimman hyvin asiakasyrityksen liiketoiminnan tukemiseen. Siivouspalvelu rakennetaan asiakkaan lähtökohdista ja toiminnallisista tavoitteista alkaen, hyödyntäen palvelumuotoilullisia periaatteita, Dastian pitkälle konseptoitua toimintamallia, kattavaa toiminnanohjausta sekä ohjaavaa yrityskulttuuria. Dastialla palvelu tarkoittaa kokonaisvaltaista prosessia, palvelun suunnittelusta toteutukseen ja laadunhallinnan kautta jatkuvaan kehitykseen, ja asiakaspalveluketjuun osallistuvat kaikki yritysjohdosta miehistöön!

Dastian siivouspalvelu ei rajoitu pelkkään sopimussiivoukseen ja ylläpitosiivoukseen, vaan yhdessä tilaajan kanssa hahmotetaan asiakasyrityksen tarpeita vastaava palvelukokonaisuus. Kokonaispalvelun tarkoituksena on ennakoida poikkeamia sekä luoda mahdollisimman pitkälle automatisoitu toimintamalli, ja se saattaa sisältää mm. erikoissiivousta, viherpalveluita, vaihtomattoja sekä hygienia- ja toimistotarviketoimituksia. Kokonaispalvelun avulla asiakas voi keskittyä entistä paremmin oman ydinliiketoimintansa vahvistamiseen ja samalla laajempi kosketuspinta yhden palveluliikkeen kanssa lujittaa molemmin puolista yhteistyötä.

Yrityksen toimitilojen ylläpitoon kannattavaa valita luotettava kumppani, joka luo toimintamallin ja tuottaa palvelun yrityksenne tarpeiden mukaisesti. Ottakaa yhteyttä tänään, mikäli etsitte uutta yhteistyökumppania tuottamaan siivouspalvelua Espooseen!

Kokonaispalvelulla syvempään yhteistyöhön

Leave your open Feedback to Dastia!

"*" indicates required fields

When did this happen*
I accept the delivery of the personal and other information I have written on the form to Dastia for processing according to the purpose of use of the form.*

Jätä avoin palautteesi Dastialle!

"*" indicates required fields

Milloin tämä tapahtui*
Hyväksyn lomakkeelle kirjoittamieni henkilö- ja muiden tietojen toimittamisen Dastialle lomakkeen käyttötarkoituksen mukaista käsittelyä varten.*

Tarjouspyyntö

Osoitetiedot
Yhteystiedot