Siivouspalvelu Hämeenlinna

Luotettavaa siivouspalvelua Hämeenlinnassa

Dastia vastaa kaikenkokoisten kiinteistöjen puhtauspalveluista Hämeenlinnassa, Kanta-Hämeessä ja koko maassa. Muokkaamme siivouspalvelut yritysten tarpeiden pohjalta, ja rakennamme palvelusisällön samalla ammattiylpeydellä asiakaan ja toimeksiannon laajuudesta ja toimialasta riippumatta.

Toimiva siivouspalvelu perustuu jatkuvaan yhteistyöhön

Sopimussiivous on pitkäjänteistä yhteistyötä tilaajan ja toimittajan välillä. Palvelusopimusta laadittaessa on otettava huomioon sekä asiakkaan toiminnalliset tarpeet että kiinteistön ja sen pintamateriaalien kestävyyteen ja arvon säilymiseen vaikuttavat tekijät.

Kartoitusvaiheessa luodaan yhteistyössä mahdollisimman kattava kokonaiskuva siivouspalvelun sisällöstä ja laajuudesta sekä määritetään yhteistyön kannalta keskeiset prosessit. Pitkällä aikavälillä parhaisiin tuloksiin päästään avoimen vuoropuhelun ja yhteistyön kautta, jossa yhteisenä tavoitteena on asiakasyrityksen liiketoiminnallisten tarpeiden kokonaisvaltainen tukeminen.

Dastia vastaa päivittäisten palveluprosessien hallinnasta, kuten siivoushenkilöstön koulutuksesta ja perehdytyksestä, palvelun omavalvonnasta sekä toimivan viestinnän mahdollistamisesta sekä sisäisesti että ulkoisesti.

Siivouspalvelun hankinnassa kannatta pohtia ennen kaikkea sitä, mitkä ovat todelliset kriteerit sopivan palveluliikkeen valintaan ja mitä mahdolliselta palveluntarjoajalta? Siivouspalvelumme Hämeenlinnassa on ihmisten tuottamaa työtä, jonka vastaanottajana on viime kädessä aina toinen ihminen. Kun viestintä toimii, toiminnalliset tai laadulliset haasteet on aina mahdollista korjata.

Dastia on yritysten siivouspalveluiden tuottamiseen erikoistunut yritys, jonka ammattitaito ja näkemys perustuu 25-vuoden kokemukseen ja toimialan ennakkoluulottomaan kehittämiseen. Kiinteät sopimussiivouspalvelut asiakkaiden toimitiloissa luovat liiketoiminnan selkärangan, jota täydennetään asiakkaan toiveiden ja tarpeiden mukaan kattavalla lisäpalveluvalikoimalla.

Millainen on teille sopiva kumppani?

Leave your open Feedback to Dastia!

"*" indicates required fields

When did this happen*
I accept the delivery of the personal and other information I have written on the form to Dastia for processing according to the purpose of use of the form.*

Jätä avoin palautteesi Dastialle!

"*" indicates required fields

Milloin tämä tapahtui*
Hyväksyn lomakkeelle kirjoittamieni henkilö- ja muiden tietojen toimittamisen Dastialle lomakkeen käyttötarkoituksen mukaista käsittelyä varten.*

Tarjouspyyntö

Osoitetiedot
Yhteystiedot