FAQ

Useasti kysytyt kysymykset Dastiaan liittyen

Useasti kysyttyjä kysymyksiä Dastiaan liittyen

Dastia toimii lähtökohtaisesti kaikkialla Suomen valtakunnan rajojen sisäpuolella. Tällä hetkellä Dastialla on jatkuvaa liiketoimintaa yli 40 paikkakunnalla, käytännössä kaikissa Suomen suurimmissa kaupungeissa sekä useilla pienemmillä paikkakunnilla. Dastian liiketoiminta-ajatukseen kuuluu, että työtä tehdään siellä missä asiakkaan palvelun tarve on. Toimintaa laajennetaan mahdollisuuksien mukaan tarvittaessa joustavasti myös uusille paikkakunnille. Lisätietoa valtakunnallisesta ja paikallisesta palvelusta löydät valtakunnallinen palvelu -sivun alta.

Dastia tuottaa sopimussiivouspalvelua sekä sopimukseen liittyviä tukipalveluita eri kokoisille yrityksille, järjestöille ja julkisille tahoille toimialasta riippumatta. Dastian asiakkaita ovat sekä monikansalliset pörssiyhtiöt, monitoimipaikkaiset valtakunnalliset sekä yksitoimipaikkaiset paikalliset yritykset koko maassa. Dastian nykyiseen asiakaskuntaan lukeutuu valtava määrä erilaisia toimialoja, kuten päivittäistavaramyymälöitä, erikoisliikkeitä, kahviloita, ravintoloita, elintarvikkeiden käsittely- ja säilytystiloja, majoituspalveluita, teollisuuden ja teknologian alan yritysten tuotantotiloja, sairaanhoitoalan toimipisteitä, laboratorioita, kuntosaleja ja muita sisäliikuntatiloja, näyttely- ja näyttämötiloja, asiakaspalvelupisteitä ja toimistoja. Lue lisää täältä Dastian julkisista referenssiasiakkaista.

Dastia ei tällä hetkellä tuota kotisiivouspalveluita yksityisasiakkaille. Tämä johtuu ennen kaikkea Dastian toimintamalleista ja organisaatiorakenteesta, jotka on luotu palvelemaan yritysasiakkaiden tarpeita mahdollisimman laadukkaasti ja tehokkaasti. Dastia tuottaa kuitenkin sopimusperusteisia huoneistosiivouspalveluita yritysasiakkaille mikäli huoneistot liittyvät yrityksen omaan liiketoimintaan tai yrityksen omistuksessa on huoneistoja joiden siivouspalvelut muodostavat osan laajempaa yritysyhteistyötä. Lue lisää Dastian tarjoamista palveluista täältä.

Kaikki Dastialla avoimet työpaikat julkaistaan tämän verkkosivuston työpaikat osiossa. Samasta osoitteesta löytyy myös verkkolomake, jonka täyttämällä voi hakea kaikkia avoimeksi ilmoitettuja tehtäviä. Dastian toimipisteissä ei ole rekrytointipalvelua, vaan kaikki hakemukset tulee lähettää verkossa ellei hakuilmoituksessa ole erikseen toisin mainittu.

Dastian työkielet ovat Suomi ja englanti, joten kaikilta työhankijoilta edellytetään vähintään toisen kielen riittävää hallintaa. Toimihenkilöstöltä edellytetään lähtökohtaisesti molempien kielten sujuvaa hallintaa. Dastialla ei ole erityisvaatimuksia, kuten alan koulutusta tai tiettyä työkokemusta, koskien kaikkia työtehtäviä. Työtehtäväkohtaiset vähimmäisvaatimukset listataan aina hakuilmoituksessa.

Dastia pyrkii ensisijaisesti tuottamaan ylläpitosiivouspalvelut oman henkilöstönsä voimin. Tällä hetkellä yli 95% kaikesta jatkuvasta sopimussiivoustyöstä tuotetaan täysin Dastian oman henkilöstön voimin. Perusteena oman työn tuottamiselle oman henkilöstön voimin on sen henkilöstöä työllistävä ja sitouttava vaikutus sekä yhdenmukaisten toimintamallien ja laadun varmistaminen. Vaihtelevasti Dastialla on kuitenkin tarvetta käyttää valikoitujen aliurakoitsijoiden palveluita, erityisesti joillakin pienemmillä paikkakunnilla. Erikoissiivouspalveluiden ja muiden tukipalveluiden tuotannossa Dastia luottaa yhteistyöhön pitkäaikaisten kumppaneiden kanssa. Mikäli olet siivousalan yrittäjä ja kiinnostunut yhteistyöstä Dastian kanssa voit olla suoraan yhteydessä johonkin aluepäälliköistä, yhteystiedot löydät täältä.

Dastialla työntekijät perehdytetään ja opastetaan tehtäviinsä ensisijaisesti lähiesihenkilön toimesta. Työtehtävästä ja toimipaikasta riippuen perehdytys tapahtuu aina monivaiheisesti ja perehdytysprosessiin osallistuu lähiesihenkilön ohella myös Dastian muuta henkilöstöä. Dastian toimintamallit ja -periaatteet ovat yhdenmukaisia koko yhtiössä ja niihin perehdyttäminen on ensiarvoisen tärkeää työsuhteen alussa ja koeajan puitteissa. Pidempään jatkuneissa työsuhteissa mahdollisesti uusien työtehtävien haltuunottoa tuetaan vastaavasti lähiesihenkilön toimesta opastamalla. Työsuhteen henkilöstön osaamista ja osaamistarpeita kartoitetaan säännöllisesti ja Dastia tarjoaa henkilöstölle lisäkoulutusta sekä oman organisaation että koulutusyhteistyökumppaneiden avulla tarpeiden ja mahdolisuuksien mukaan.

Leave your open Feedback to Dastia!

"*" indicates required fields

When did this happen*
I accept the delivery of the personal and other information I have written on the form to Dastia for processing according to the purpose of use of the form.*

Jätä avoin palautteesi Dastialle!

"*" indicates required fields

Milloin tämä tapahtui*
Hyväksyn lomakkeelle kirjoittamieni henkilö- ja muiden tietojen toimittamisen Dastialle lomakkeen käyttötarkoituksen mukaista käsittelyä varten.*

Tarjouspyyntö

Osoitetiedot
Yhteystiedot