Ylläpitosiivous toimitiloihin

Dastia-Siivous Oy tarjoaa ylläpitosiivouspalveluita asiakaslähtöisesti ja ammattitaidolla koko maassa.

Ylläpitosiivous on osa kiinteistön jatkuvaa, säännöllistä huoltosuunnitelmaa. Ylläpitosiivouksessa keskitytään kiinteistön käyttäjät, toiminta, rakenne ja käyttöaste huomioivaan palveluntuotantoon. Tyypillisesti painopiste on pintamateriaalien puhdistuksessa irto- ja kiinnittyneestä liasta, saniteetti- ja hygieniatarvikkeiden täydennyksessä sekä jäteastioiden tyhjennyksessä ja huollossa.

Ylläpitosiivous perustuu kiinteärytmiseen palvelunkuvaukseen ja oleellisinta työn vaikuttavuuden kannalta on työn säännöllisyys. Ylläpitosiivous on kuitenkin ennen kaikkea asiakaspalvelua, jossa tuotannosta vastaava siivooja ja tämän esimies tarkastelevat työn vaikuttavuutta sekä mahdollisia muutoksia kiinteistön toiminnassa tai käyttöasteessa ja reagoivat muutoksiin viipymättä.

Ylläpitosiivouksen parina toimii säännöllinen perussiivous, jossa keskitytään kiinnittyneen lian poistamiseen sekä pintoja suojaavien kerrosten (vaha, öljy, kivisuoja) uusimiseen. Perussiivoustyöt toteutetaan yleensä ajallisesti normaalin ylläpitosiivouksen ulkopuolella, esimerkiksi lomakausien aikana tai kiinteistön ollessa muuten vapaa muulta toiminnalta.

Mitä on ylläpitosiivous?

Mitä on ylläpitosiivous?

Ylläpitosiivouksen laatua mitataan monin eri tavoin asiakkaan ja kiinteistön toiminnasta riippuen. Yleisimmin palveluntuotantoa tarkastellaan optisten havaintojen perusteella käyttäjän näkökulmasta tai puhtaasti asiakastyytyväisyyttä mittaamalla. Lisäksi voidaan tehdä teknisiä puhtaustasomittauksia. Palvelun laatuun suoraan vaikuttavia tekijöitä on paljon ja työkohteiden riittävä resursointi on aina palvelun tuottajan vastuulla.

Dastian laatutyö perustuu yrityksen omalle laatujärjestelmälle, jossa erityisen keskeisessä roolissa on ammattitaitoiden, motivoitunut ja sitoutunut henkilöstö. Alueellisen työnjohdon vastuulla on miehistön perehdytys palveluntuotannon teknisiin yksityiskohtiin, vuorovaikutteiseen asiakaspalveluun, oman työn hallintaan ja laadun arviointiin sekä kohdekohtaisiin erityisvaatimuksiin. Alueellinen esimies vastaa myös säännöllisen omavalvonnan ja asiakasyhteistyön ylläpitämisestä ja asiakassuhteen jatkuvasta kehittämisestä.

Dastia on jo usean vuoden ajan panostanut henkilöstön ammattitaidon ja osaamisen kehittämiseen. Entistä vaativammat työtehtävät, kiinteistöpalvelualan jatkuva kehitys ja monimuotoiset ylläpitosiivouskohteet kannustavat henkilöstöä päivittämään osaamistaan sekä työaikana että sen ohella. Dastialla on jo vuosia jatkunut laaja yhteistyö oppisopimustoimijoiden sekä alan kouluttavien organisaatioiden kanssa ja vuosittain iso osa henkilöstöstä aloittaa ammattitutkintoihin ja osatutkintoihin valmentavissa koulutuksissa. Lisäksi laite- ja kemikaalivalmistajien kanssa tehdään vuosittain laajaa koulutusyhteistyötä alan viimeisen tiedon hyödyntämiseksi.

Dastialla sekä palveluntuotanto että työyhteisössä toimiminen perustuu toisten kunnioittamiselle sekä avoimeen ja luottavaiseen ilmapiiriin. Yrityksen kantavat arvot, asiakaslähtöisyys, inhimillisyys ja rehellisyys ohjaavat yrityksen kaikkea liiketoimintaa ja heijastuvat asiakkaalle luotettavan palveluntuotannon muodossa. Ylläpitosiivouksen poikkeamiin reagoidaan nopeasti ja mahdollisia poikkeamia ennakoidaan ammattitaidolla. Pyydä tarjous ylläpitosiivouksesta – me autamme!

Ammattitaitoista ja luotettavaa ylläpitosiivousta

Vuonna 2022 Dastia tuo esiin vastuullisuustekoja ja yhteistyökumppaneitaan
Vastuullisuus on nostanut päätään aivan kaikessa liiketoiminnassa ja yhä useammilta yrityksiltä odotetaan konkreettisia tekoja vastuullisen toiminnan edistämiseksi yhteiskunnassa. Yrityksillä on myös vaikutusvaltaa paitsi siihen, miten he kohtelevat työntekijöitään, kumppaneitaan ja asiakkaitaan, myös mahdollisuus tuoda arvojaan esiin niin hankintojensa, resurssienkäyttönsä kuin käytännön toimiensa kautta. Dastialla toiminta perustuu kiinteästi yrityksen arvoihin (asiakaskeskeisyys, inhimillisyys ja rehellisyys) ja niiden […]
lue lisää

Leave your open Feedback to Dastia!

"*" indicates required fields

When did this happen*
I accept the delivery of the personal and other information I have written on the form to Dastia for processing according to the purpose of use of the form.*

Jätä avoin palautteesi Dastialle!

"*" indicates required fields

Milloin tämä tapahtui*
Hyväksyn lomakkeelle kirjoittamieni henkilö- ja muiden tietojen toimittamisen Dastialle lomakkeen käyttötarkoituksen mukaista käsittelyä varten.*

Tarjouspyyntö

Osoitetiedot
Yhteystiedot