Siivouspalvelu Mikkeli

Yritysten siivouspalvelut Mikkelissä ja lähikunnissa

Dastian asiakaskuntaan kuuluvat kaiken kokoiset toimistot, myymälät, kuntosalit, ravintolat, asiakaspalvelupisteet, lääkäriasemat ja tuotantotilat – Dastia tuottaa kaikkien yritysten toimitilojen siivouspalvelut myös Mikkelissä!

Dastia on yhtiön avainhenkilöiden omistama, valtakunnallisesti toimiva puhtauspalveluyritys, jonka päätoimiala on yrityskiinteistöjen kiinteät sopimussiivouspalvelut sekä niitä täydentävät erikoisiivouspalvelut sopimusasiakkaille. Dastia toimittaa yritysasiakkailleen lisäksi muita toimitilojen ylläpidon kannalta keskeisiä tukipalveluita, kuten vaihtomatot, pesulapalvelut, saniteetti- ja toimistotarvikkeet sekä keräysastiat.

Siivouspalvelu Mikkeli

Mikkelissä Dastia on toiminut jo vuodesta 2016 alkaen. Toiminta aloitettiin pienimuotoisesti yhden palvelupisteen siivouksesta ja asiakaskohteiden määrä on kasvanut viimeisten vuosien aikana. Dastia siivoaa päivittäin useita yrityskiinteistöjä Mikkelissä ja sen lähialueilla oman sitoutuneen ja osaavan henkilöstön voimin. Työkohteisiin nimetään omat paikalliset vakiosiivoojat ja alueellinen palvelunjohdon vastaa palvelun saumattomasta katkeamattomuudesta yhdessä organisaation keskitetyn hallinnon tuella.

Erityisesti kuluttajatuotteita ja palveluita tarjoavat yritykset viestivät toimitilojensa kautta sanattomasti oman liiketoimintansa laadusta ja tuoteturvallisuudesta. Oikeiden pintamateriaalien ja kalusteiden valinta, tilan käyttötarkoitus huomioiden ovat peruslähtökohtia toimivan, edustavan ja viihtyisän toimitilan suunnittelussa. Kun toimitilat otetaan käyttöön ja avataan sekä yrityksen henkilökunnalle että asiakkaille, valittujen pintamateriaalien ja tilakokonaisuuden ylläpito vaikuttavat sekä niiden elinkaaren pituuteen että tilojen käyttötarkoituksen mukaisen liiketoiminnan varmistamiseen.

Kaikkien yrtysten toimitilojen asianmukainen ylläpito kysyy ammattitaitoa, suunnittelua sekä aktiivisuutta ja ketteryyttä asiakas- ja käyttäjävirtojen sekä liiketoiminnan muuttuessa tai vuoden aikojen vaihtuessa. Dastia palvelee mikkeliläisiä yritysasiakkaita siivouspalvelun suunnittelussa, rakentamisessa ja toteutuksessa toimitilan koko elinkaaren ajan. Siivousfirmaan kannattaa ottaa yhteyttä jo aikaisessa vaiheessa, mikäli yrityksellä on tiedossa muutto, remontti tai muita toimitiloihin ja niiden käyttöön suoraan vaikuttavia liiketoiminnan muutoksia.

Jo kartoitusvaiheessa on tärkeää muodostaa kuva toimitilojen asiakasyrityksen liiketoiminnasta ja toimitilojen käyttöasteista sekä luoda yhteinen vuosikello laadunhallinnalle ja palvelukokonaisuudelle. Kokonaisuus sisältää tyypillisesti ylläpitosiivouksen ohella erikoissiivouspalveluita, saniteettitarviketoimituksia sekä vaihtomattoja. Näin saadaan luotua kustannustehokas ja toimiva palvelukokonaisuus sekä ylläpitopalveluiden selkeä budjetointi ja vältytään yllättäviltä kustannuksilta kiinteisön hoitovelan kasaantuessa.

Toimitilojen siisteys vaikuttaa asiakastyytyväisyyteen

Oikein kohdistettu palvelu tukee asiakkaan liiketoimintaa parhaiten!

Dastia pyrkii tehokkaana ja innovatiivisena yrityksenä rakentamaan testattuja, toimivia ja monistettavia työskentely- ja toimintamalleja. Siitäkin huolimatta Dastian työntekijät perehdytetään jokaiseen työtehtävään niin Mikkelissä kuin kaikilla muillakin palvelualueilla erikseen. Dastian siivouspalveluiden mitoitus perustuu puhtauspalvelualan tutkittuihin standardeihin, johtavien valmistajien ammattisiivousvälineiden käyttöön sekä erityisesti toimihenkilöstön laaja-alaiseen ammattitaitoon.

Erityistä etua alan muihin kilpailijoihin nähden Dastia on saavuttanut asiakaskeskeisen toiminnan jatkuvalla jalostamisella palvelumuotoilun periaatteita soveltaen. Näin varmistetaan että Dastian tuottama palvelu vastaa asiakkaan liiketoiminnan tarpeita ja resurssit kohdistetaan sellaisiin toimenpiteisiin mitkä tuottavat eniten lisäarvoa asiakkaalle.

Mikäli haet sitoutunutta ja luotettavaa kumppania yrityksesi toimitilojen ylläpitoon, ota yhteyttä – suunnitellaan yhdessä yrityksesi tarpeita vastaava siivouspalvelu Mikkeliin!

Leave your open Feedback to Dastia!

"*" indicates required fields

When did this happen*
I accept the delivery of the personal and other information I have written on the form to Dastia for processing according to the purpose of use of the form.*

Jätä avoin palautteesi Dastialle!

"*" indicates required fields

Milloin tämä tapahtui*
Hyväksyn lomakkeelle kirjoittamieni henkilö- ja muiden tietojen toimittamisen Dastialle lomakkeen käyttötarkoituksen mukaista käsittelyä varten.*

Tarjouspyyntö

Osoitetiedot
Yhteystiedot