vastuullisuuslupaus

Mitä vastuullisuus tarkoittaa Dastialla?

Dastialla sana vastuullisuus käsitetään mahdollisimman kokonaisvaltaisesti ja sen nähdään koskettavan kaikkea yrityksen toimintaa.

Ekologinen vastuullisuus Dastian toiminnassa tarkoittaa keskittymistä ympäristöä ja luontoa mahdollisimman vähän kuormittaviin toimintamalleihin, materiaaleihin, laitteisiin ja kuljetusmuotoihin. Hankinnoissa pyritään mahdollisuuksien mukaan valitsemaan ympäristösertifioituja kemikaaleja ja tuotteita ja niiden kulutusta pyritään minimoimaan jatkuvan koulutuksen ja valvonnan avulla. Laitevalinnoissa ja -hankinnoissa keskitytään elinkaaren maksimointiin ja varaston minimointiin yhteistyökumppaneiden avulla.

Sosiaalinen ja yhteiskunnallinen vastuullisuus Dastialla tarkoittaa kaikkien yksilöiden yhdenvertaista, inhimillistä ja reilua kohtelua taustasta, asemasta ja tilanteesta riippumatta, koskien niin omaa henkilöstöä, asiakkaita kuin yhteistyökumppaneitakin. Toimialalleen tyypillisesti Dastia työllistää satoja ihmisiä kymmenistä eri kansallisuuksista ja esim. henkilöstön kulttuurisissa, sosiaalisissa, kielellisissä, uskonnollisissa ja koulutuksellisissa taustoissa on valtavan laaja kirjo, mikä entisestään korostaa Dastian velvollisuuksia vastuullisena työnantajana.

Taloudellinen ja kulttuurinen vastuullisuus Dastialla tarkoittaa viranomaisvelvoitteiden, tilaajavastuulain ja muun lainsäädännön noudattamiseen sekä mahdollisimman läpinäkyvän, hyvän hallinnon periaatteiden edistämiseen yrityksen toiminnassa ja päätöksenteossa. Vastuullisuus ulottuu myös yhteistyökumppaneiden, asiakkaiden ja muiden sidosryhmien valintaan. 

Dastian toiminnalle on myönnetty Suomen luonnonsuojeluliiton Ekokompassi -sertifikaatti, Suomalaisen työn liiton Avainlippu -merkki ja SSTL Puhtausala ry:n Parasta Puhtautta -laatumerkki.

Dastia-Siivous Oy:n vastuullisuuslupaus:

1. Kohtelemme kaikkia ihmisiä yhdenvertaisesti. Emme hyväksy syrjintää.

2. Tiedostamme toimintamme ympäristövaikutukset ja pyrimme minimoimaan haitat. 

3. Huomioimme vastuullisuusnäkökulmat kaikessa päätöksenteossamme. 

4. Kehitämme toimintamme vastuullisuutta kokonaisvaltaisesti ja pyrimme hyödyntämään mm. digitalisaation tuomia mahdollisuuksia toiminnassamme.

Leave your open Feedback to Dastia!

"*" indicates required fields

When did this happen*
I accept the delivery of the personal and other information I have written on the form to Dastia for processing according to the purpose of use of the form.*

Jätä avoin palautteesi Dastialle!

"*" indicates required fields

Milloin tämä tapahtui*
Hyväksyn lomakkeelle kirjoittamieni henkilö- ja muiden tietojen toimittamisen Dastialle lomakkeen käyttötarkoituksen mukaista käsittelyä varten.*

Tarjouspyyntö

Osoitetiedot
Yhteystiedot