Siivouspalvelu Turku

Siivous Turku

Yritysasiakkaiden eri kokoisten toimitilojen siivouspalvelu Turun talousalueella, Kaarinasta Raisioon ja Hirvensalosta Lietoon, onnistuu luotettavasti, joustavasti ja taatusti asiakaspalveluhenkisesti Dastian toimesta! Dastian nykyiseen yrityssiivouksen asiakaskuntaan alueella lukeutuu sekä pienten että suuryritysten myymälöitä, kuntosaleja, toimisto- ja tuotantotiloja, ja yrityksen reippaita työntekijöitä on mahdollista tavoittaa alueella työssään arkisin ja viikonloppuisin lähes kaikkina vuorokauden aikoina. Mikään kiinteistö ei ole liian pieni tai liian suuri Dastian siivouspalvelulle, vaan palvelu suunnitellaan, mitoitetaan ja tuotetaan aina asiakkaan tarpeita kuunnellen ja liiketoimintaa tukien.

Siivouksen suunnittelussa on tärkeää huomioida kiinteistön teknisten seikkojen ohella asiakasyrityksen liiketoiminnan luonne ja tavoitteet. Sopimussiivouksen mitoituksen kannalta on tärkeä huomioida pintamateriaalien, kalusteiden ja neliöiden ohella tilan käyttöaste, palvellaanko tilassa asiakkaita, altistaako tilan käyttö tai kiinteistön sijainti toimitilan jollekin tietylle likatyypille tai asettaako tilaajan liiketoiminta erityisvaatimuksia puhtaustasojen, hygienian tai sovellettavien siivousmenetelmien suhteen? 

Miten kumppanuus Dastian kanssa toimii?

Matka kohti yrityksellenne räätälöityä siivouspalvelua lähtee yhteydenotosta Dastian asiakaspalveluun. Alkuvaiheessa Dastialle riittää karkea kuvaus palveluntarpeesta, toimitilojen koko, käyttöaste, sijainti ja käyttötarkoitus sekä oma arvionne palvelun taajuudesta, tulisiko yrityssiivous suorittaa viikoittain, päivittäin tai jotain tältä väliltä? Kaikki tiedot eivät ole välttämättömiä, mutta monipuolisempi kuvaus tilojen käytöstä auttaa hahmottamaan tarpeeseen luotavan palvelun luonnetta ja laatua. Annettujen tietojen pohjalta voidaan laatia jo alustava tarjous ja ratkaisuehdotus, mutta yleensä yhteydenottoa seuraa aina kohdekartoituksen. Kartoituksen tehtävänä on kirkastaa Dastian kuvaa sopimussiivouksen mitoituksesta ja resursoinnista sekä tarjota mahdollisuus molempien osapuolien tarkentaa lähtökohtia yhteistyöhön. Kartoituksen perusteella laaditaan tai tarkennetaan alustavaa tarjousta.

Startti eli uuden siivouskohteen aloitus on yksi koko Dastian palveluntuotannon keskeisimmistä ydintoiminnoista. Mikäli tarjous hyväksytään, palvelusopimus voidaan käynnistää normaalisti 2-4 viikon kuluttua, työn laajuudesta riippuen. Teoriassa yrityksenne siivouspalvelu Turkuun voitaisiin käynnistää nopeamminkin, mutta sopimuksen teon jälkeen on tärkeää, että uusi palveluprosessi ajetaan Dastian Kirjuri-toiminnanohjausjärjestelmään, työ resursoidaan sekä henkilöstön että siivousvälineiden osalta ja että palvelun oikeaoppiseen käynnistämiseen on varattu riittävät resurssit. Pyydä tarjous tänään!

Yritysten ydintoimintaa tukevaa siivouspalvelua Turussa

Leave your open Feedback to Dastia!

"*" indicates required fields

When did this happen*
I accept the delivery of the personal and other information I have written on the form to Dastia for processing according to the purpose of use of the form.*

Jätä avoin palautteesi Dastialle!

"*" indicates required fields

Milloin tämä tapahtui*
Hyväksyn lomakkeelle kirjoittamieni henkilö- ja muiden tietojen toimittamisen Dastialle lomakkeen käyttötarkoituksen mukaista käsittelyä varten.*

Tarjouspyyntö

Osoitetiedot
Yhteystiedot