asiakaskeskeinen toimitilojen yrityssiivous koko maassa

Yrityssiivous asiakaskeskeisesti koko maassa

Dastia-Siivous Oy tuottaa ylläpitosiivouspalvelua, toimitilapalveluita ja muita yrityssiivouksia asiakkaidensa kiinteistöissä valtakunnallisesti. Tavoitteenamme on luoda pitkäaikaisia ja mahdollisimman laajasti ja monipuolisesti asiakkaidemme tarpeita vastaavia palvelusopimuksia suunnittelemalla ja tuottamalla kokonaispalvelua kattavan yhteistyöverkoston avulla. Toimimme omin voimin jo yli 40 eri paikkakunnalla Uudeltamaalta Lappiin ja ketterä organisaatiomme joustaa ja venyy asiakkaan kiinteistökannan ja palveluntarpeen mukaan.

Dastia-Siivous Oy tuottaa ylläpitosiivouspalvelua, toimitilasiivouspalvelua ja muita yrityssiivouksen palveluita kiinteistöissä valtakunnallisesti. Tavoitteena on luoda osaavan henkilökunnan ja kattavan yhteistyöverkoston avulla monipuolisesti asiakkaiden tarpeisiin vastaavia palveluita ja kestäviä asiakkuuksia. Ketterä organisaatio joustaa ja venyy asiakkaan kiinteistökannan ja palveluntarpeen mukaan, sillä Dastia toimii oman henkilöstön voimin jo yli 40 eri paikkakunnalla Uudeltamaalta Lappiin.

Dastian asiakaskunta koostuu eri toimialojen paikallisista ja monitoimipaikkaisista PK-yrityksistä sekä kansallisista ja kansainvälisistä ketjuista ja konserneista. Dastian toiminnan tavoitteena on asettaa asiakkaan tarpeet palvelun ja resurssien keskiöön ja auttaa asiakasyrityksiä menestymään. Dastialle tärkeää on olla asiakasyrityksen tukena kaikissa toimitilojen viihtyvyyteen, käytettävyyteen ja toimivuuteen liittyvissä kysymyksissä.

Dastia pyrkii omalla toiminnallaan tukemaan aktiivisesti myös puhdistusaineiden, siivousvälineiden ja -koneiden valmistajien ja maahantuojien tuotekehitystä. Erityisen tärkeää Dastian ja sen henkilöstön toiminnassa on inhimillisten arvojen kunnioittaminen, kestävä kehitys ja ekologisuus, ja yritys pyrkii omalla toiminnallaan edesauttamaan näiden arvojen kehitystä suomalaisessa yhteiskunnassa.

Toimitilojen ylläpitosiivous ja muu yrityssiivous valtakunnallisesti

Dastia-Siivous Oy – yrityssiivous kustannustehokkaasti ja laadukkaasti

Nykyään Dastian toiminnan ytimessä on laadukas ja kustannustehokas yrityssiivous, konseptoituna kokonaisuuksiksi. Ylläpito– ja perussiivouksen lisäksi Dastian yrityksille suunnattuja siivoustuotteita ovat toimistosiivous, myymäläsiivous, ravintolasiivous, hotellisiivous, porrassiivous ja elintarviketuotantolaitosten siivous. Esimerkiksi suuremmille ketju- ja konserniasiakkaille toimitilasiivous ja siihen liittyvät palvelut räätälöidään vastaamaan asiakkaan tarpeita ja toimintamallia. Säännöllisillä ohjausryhmätapaamisilla sekä tiiviillä yhteistyöllä yhteistyökumppaneiden kanssa varmistetaan palveluiden korkea ja tasainen laatu ja asiakaskokemus myös käytännön arjessa.

Erityisen tärkeää Dastian toiminnassa onkin luotettavan ja osaavan henkilökunnan lisäksi dynaaminen ja toimiva yhteistyökumppanien verkosto. Dastia tekee läheistä yhteistyötä useiden maan johtavien puhtauspalvelusektorin huolto-, logistiikka- ja koulutusorganisaatioiden kanssa, mikä mahdollistaa laadukkaan ja kattavan palvelutarjoaman. Viime vuosien kehityksen myötä Dastia on laajentanut toimintaansa ja palvelee yrityksiä valtakunnallisesti sijainnista riippumatta asiakaskeskeisellä otteella.

Poiketen useimmista kiinteistöpalvelualan kansallisista toimijoista, Dastian palvelu ei ole työkohteiden maantieteelliseen sijaintiin tai toimialaan rajoittunut. Dastia tuottaa asiakaskeskeistä, joustavaa ja asiantuntevaa palvelua samalla asiakaskeskeisellä, proaktiivisella ja inhimillisellä otteella oman henkilökunnan voimin käytännössä kaikkialla Suomessa – Dastia ei tuota palvelua oman toimiston kahvipöydästä käsin vaan siellä missä asiakas on!

Lue lisää paikallisista palveluista Helsingissä, Espoossa, Vantaalla, Turussa, Tampereella, Oulussa, Hämeenlinnassa, Jyväskylässä, Kouvolassa, Kuopiossa, Lahdessa, Lappeenrannassa, Mikkelissä, Seinäjoella, Rovaniemellä, Vaasassa

Yrityssiivous paikallisesti valtakunnallisen organisaation tuella!

Jarmon, entisen pelinjohtajan ja pääsarjatason urheilijan tie Dastian ykkösketjuun!
Potkut pitkäaikaisesta työpaikasta ajoivat Jarmo Anian tahtomattaan työttömäksi työnhakijaksi. Vaikea elämänmuutos aiheutti taloudellista huolta ja häpeää. Nyt Ania haluaa kertoa, miten hän päätyi Dastialle töihin sekä kannustaa heitä, jotka ovat samassa tilanteessa kuin hän itse oli.
lue lisää

Leave your open Feedback to Dastia!

"*" indicates required fields

When did this happen*
I accept the delivery of the personal and other information I have written on the form to Dastia for processing according to the purpose of use of the form.*

Jätä avoin palautteesi Dastialle!

"*" indicates required fields

Milloin tämä tapahtui*
Hyväksyn lomakkeelle kirjoittamieni henkilö- ja muiden tietojen toimittamisen Dastialle lomakkeen käyttötarkoituksen mukaista käsittelyä varten.*

Tarjouspyyntö

Osoitetiedot
Yhteystiedot