Palvelemme yrityksiä asiakaslähtöisesti koko maassa

Dastia-Siivous Oy tuottaa ylläpitosiivouspalvelua ja muita toimitilapalveluita yritysasiakkaidensa kiinteistöissä valtakunnallisesti. Tavoitteenamme on luoda pitkäaikaisia ja mahdollisimman laajasti ja monipuolisesti asiakkaidemme tarpeita vastaavia palvelusopimuksia suunnittelemalla ja tuottamalla kokonaispalvelua kattavan yhteistyöverkoston avulla. Toimimme omin voimin jo yli 40 eri paikkakunnalla Uudeltamaalta Lappiin ja ketterä organisaatiomme joustaa ja venyy asiakkaan kiinteistökannan ja palveluntarpeen mukaan.

Dastian asiakaskunta koostuu aina yksitoimipaikkaisista PK-yrityksistä valtakunnallisiin ja jopa monikansallisiin pörssiyrityksiin. Kaikkea palveluntuotantoamme yhdistää kuitenkin tinkimätön halu tukea asiakasyrityksen ydinliiketoimintaa ja tarjota edellytykset toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden saavuttamiselle. Pyrimme olemaan asiakasyrityksen tukena kaikissa toimitilojen viihtyvyyteen, käytettävyyteen ja toimivuuteen liittyvissä kysymyksissä.

Dastian toimintamalli perustuu palvelusisällön ja tuotannon resurssien optimointiin asiakasyrityksen näkökulmasta tarkasteltuna. Oma toiminnanohjausjärjestelmä, laadukas yritysyhteistyö ja yhteiset rajapinnat valikoitujen kumppaneiden kanssa sekä jatkuva panostus palveluliiketoiminnan kehitykseen, ovat menestystekijöitä Dastian liiketoiminnallisen kehityksen ja kasvun taustalla.

Dastian taustaa

Dastian historia alkoi 1990-luvun alusta, jolloin yhtiö perustettiin Helsingissä nimellä Moppimaisterit Oy. Alkuvuosina yrityksen toiminta keskittyi asunto-osakeyhtiöiden ja toimistokiinteistöjen siivoukseen Koillis-Helsingissä ja Itä-Vantaalla. Liiketoimintaa ja palveluntuotantoa pyöritti yrittäjäpariskunta pienen henkilöstön ja muutamien aliurakoitsijoiden avustuksella. Nykyiset päätoimialat, myymäläsiivous ja ravintolasiivous astuivat kuvaan vähitellen vasta myöhemmässä vaiheessa.

2000-luvun taitteessa otettiin käyttöön nimi Dastia ja yritys profiloitui yhä enemmän asiakastilojen siivoukseen pääkaupunkiseudulla. Yrityksen henkilöstömäärä kasvoi, mutta suuri osa palveluntuotannosta oli edelleen ulkoistettu yksittäisten aliurakoitsijoiden kautta. Dastian asiakaskunta ja toiminta alkoi hiljalleen vakiintua ja yritys otti oman paikkansa alan pienten ja keskisuurten paikallisten toimijoiden joukossa.

Vuosien 2006-2016 välillä Dastian liikevaihto kasvoi tasaisesti 10-15% luokkaa vuosittain, yrityksen asiakaskunnan kasvaessa erityisesti elintarvikemyymälöiden ja ravintolakohteiden kautta. Dastia otti merkittävän jalansijan erityisesti Helsingin keskustan ravintoloiden ja yökerhojen siivoukseen erikoistuneena palveluliikkeenä. Vuonna 2014 aloitettiin ensimmäisten asiakaskiinteistöjen siivous Tampereella, Turussa seuraavana vuonna ja vuosina 2016-2018 toiminta levittäytyi käytännössä ympäri koko maata.

Valtakunnallinen toimija

Tänä päivänä Dastia erikoistunut toiminnallisesti, laadullisesti ja kustannustehokkaasti konseptoituun myymäläsiivoukseen, toimistosiivoukseen ja ravintolasiivoukseen. Suuremmille ketju- ja konserniasiakkaille räätälöimme täysin oman, asiakaslähötisen toimintamallin ja varmistamme palvelun tasalaatuisen ja tilaajan tarpeita palvelevan toteutuksen tiivin sisäisen yhteistyön sekä säännöllisen ohjausryhmätyöskentelyn avulla. Kehityksen myötä Dastia palvelee yrityksiä yli 40 kaupungissa samalla asiakaslähtöisellä otteella, oli kohteen sijainti missä päin maata tahansa! Lue lisää paikallisista siivouspalveluistamme Helsingissä, Espoossa, Vantaalla, Turussa, Tampereella, Oulussa ja Lahdessa.

Nykyistä asiakaskuntaa täydentävät muut toimitila- ja toimistosiivouskohteet minkä lisäksi Dastia vastaa sopimusasiakkaidensa kausittaisten perus- ja erikoissiivoustöiden toteutuksista sekä hygienia- ja tietoturvapalveluiden logistisesta tuotannosta.

Erityisen tärkeää Dastian toiminnassa onkin luotettavan ja osaavan henkilökunnan lisäksi dynaaminen ja toimiva yhteistyökumppanien verkosto. Dastia tekee läheistä yhteistyötä useiden maan johtavien puhtauspalvelusektorin huolto-, logistiikka- ja koulutusorganisaatioiden kanssa.

Siivous osaavien ammattilaisten käsissä

Asiakaslähtöinen palvelurakenne ja systemaattinen prosessien hallinta ovat jo vuosia olleet Dastian palvelukonseptin menestystekijöitä. Yrittäjävetoisena toimijana Dastialla on aina suhtauduttu kunnianhimoisesti asiakashallintaan, henkilöstön hyvinvointiin ja koulutukseen sekä jokaisen yksittäisen palvelusopimuksen ja siivouskohteen palveluntoutannon tinkimättömän laadun varmistamiseen.

Dastia pyrkii omalla toiminnallaan tukemaan aktiivisesti myös puhdistusaineiden, siivousvälineiden ja -koneiden valmistajien ja maahantuojien tuotekehitystä. Dastialle erityisen tärkeää on inhimillisten arvojen kunnioittaminen, kestävä kehitys ja ekologisuus ja yritys pyrkii omalla toiminnallaan edesauttamaan näiden arvojen kehitystä suomalaisessa yhteiskunnassa.