Siivouspalvelu Jyväskylä

Asiakaskeskeinen ja ammattitaitoinen siivouspalvelu Jyväskylässä

Dastia tuottaa laadukkaat siivouspalvelut Jyväskylässä oman, paikallisen henkilökunnan voimin. Dastian siivouspalveluista ja toimitilapalveluista ovat päässeet nauttimaan useiden ravintoloiden, kuntosalien, myymälöiden ja lukuisten muiden eri toimialojen toimipisteiden asiakkaat Vaajakoskelta Palokkaan. Pyydä tarjous!

Siivouspalvelu Jyväskylä

Innovatiivisuudestaan, urheilusta ja yliopistostaan tunnettu Jyväskylä sijaitsee toiminnallisesti keskeisellä paikalla sekä Suomen että Dastian liiketoiminnan näkökulmasta. Innovatiivisuus, ketteryys ja elinikäinen oppiminen ovat Dastian toiminnassa korostuvia teemoja, jotka kumpuavat kunnianhimona yhä laadukkaamman, kustannustehokkaamman ja paremmin yritysasiakkaiden tarpeita vastaavan palvelun tuottamiseen.

Dastian ensisijaisena tavoitteena on asiakasyrityksen ydinliiketoiminnan tukeminen mahdollisimman saumattomasti ja kattavasti. Asiakasyhteistyön mallintaminen sekä palvelun sisällön ja tavoitteiden määrittely ennen palvelusopimuksen solmimista ovat avain pitkäjänteiseen ja toimivaan yhteistyöhön.

Dastian ammattitaitoinen toimihenkilöstö tuo asiakasyrityksen käyttöön ammattitaitonsa siivouspalvelun suunnitteluun ja rakentamiseen liittyen ja pyrkii esittämään asiakkaan palvelun tarpeen kannalta keskeisimmät kysymykset oikeanlaisen palvelumallin rakentamiseksi ja toiminnan kehittämiseksi yhteistyön alettua.

Miksi Dastia?

Reklamaatioiden käsittely ratkaisee palvelun koetun laadun

Dastian siivouspalvelu Jyväskylässä – kuten myös muissa Suomen kaupungeissa Rovaniemeltä Helsinkiin – perustuu ennen kaikkea proaktiiviseen, suunnitelmalliseen ja systemaattiseen palveluliiketoimintaan. Palvelumuotoilun periaatteiden mukaisesti palveluprosessissa tapahtuvia poikkeamia tulee ennakoida mahdollisimman kattavasti ennen palveluprosessin käynnistämistä. Mikäli poikkeama johtaa reklamaatioon, on myös palaute käsiteltävä osana normaalia palveluprosessia.

Dastialla palvelupoikkeamien reklamointiin kiinnitetään erityistä huomiota; Asiakkaan palautteenantoon on rakennettu useita helppokäyttöisiä kanavia ja joista kerätty tieto kootaan kaiken toiminnanohjauksen kattavaan järjestelmään. Palautteet pyritään käsittelemään sovittujen vasteaikojen puitteissa ja saadun palautteen perusteella puutteellista toimintaa korjataan ja toimintamalleja tarvittaessa jalostetaan. Asiakaspalaute on Dastialla yritysjohtoa myöten koko organisaation toimintaa ohjaava ja kehittävä kiihdytin.

Dastia tuottaa kaikki kiinteisiin palvelusopimuksiin kuuluvat siivouspalvelut Jyväskylässä oman, paikallisen henkilökunnan voimin. Erikoissiivouksien ja muiden lisäpalveluiden tuotannossa toimitaan yhdessä vakiintuneiden yhteistyöyritysten kanssa, jotka jakavat saman arvomaailman ja toimintamallit Dastian kanssa. Kokonaisuutta johtaa kokenut, ammattitaitoinen ja asiakaspalveluhenkinen aluepäällikkö, jonka tehtävänä on varmistaa, että sisäiset prosessit rullaavat sovitusti ja että asiakkaat saavat sopimusta vastaavaa palvelua.

Suurin osa Dastian henkilöstöstä Jyväskylässä työskentelee osa-aikaisissa työsuhteissa, joten kapasiteettia uusien työkohteiden aloittamiseen löytyy tarvittaessa nopeastikin. Kokenut ja Dastian toimintamallit tunteva siivooja on valtava voimavara uusien palveluiden rakentamisessa!

Ole rohkeasti yhteydessä myyntiimiimme – kehitetään yhdessä yrityksesi liiketoimintaa tukeva palvelukokonaisuus!

Dastian siivoustiimi Jyväskylässä

Leave your open Feedback to Dastia!

"*" indicates required fields

When did this happen*
I accept the delivery of the personal and other information I have written on the form to Dastia for processing according to the purpose of use of the form.*

Jätä avoin palautteesi Dastialle!

"*" indicates required fields

Milloin tämä tapahtui*
Hyväksyn lomakkeelle kirjoittamieni henkilö- ja muiden tietojen toimittamisen Dastialle lomakkeen käyttötarkoituksen mukaista käsittelyä varten.*

Tarjouspyyntö

Osoitetiedot
Yhteystiedot