Dastian siivouspalvelu Turussa

Yritysasiakkaiden eri kokoisten toimitilojen siivouspalvelu Turun talousalueella, Kaarinasta Raisioon ja Hirvensalosta Lietoon, onnistuu luotettavasti, joustavasti ja taatusti asiakaspalveluhenkisesti Dastian toimesta! Dastian nykyiseen asiakaskuntaan Turussa lukeutuu sekä pienten että suuryritysten myymälöitä, kuntosaleja, toimisto- ja tuotantotiloja, ja yrityksen reippaita työntekijöitä on mahdollista tavoittaa alueella työssään arkisin ja viikonloppuisin lähes kaikkina vuorokauden aikoina. Mikään kiinteistö ei ole liian pieni tai liian suuri Dastian siivouspalvelulle Turussa, vaan palvelu suunnitellaan, mitoitetaan ja tuotetaan aina asiakkaan tarpeita kuunnellen ja liiketoimintaa tukien.

Siivouspalvelun suunnittelussa on tärkeää huomioida kiinteistön teknisten seikkojen ohella asiakasyrityksen liiketoiminnan luonne ja tavoitteet. Siivouspalvelun mitoituksen kannalta on tärkeä huomioida pintamateriaalien, kalusteiden ja neliöiden ohella tilan käyttöaste, palvellaanko tilassa asiakkaita, altistaako tilan käyttö tai kiinteistön sijainti toimitilan jollekin tietylle likatyypille tai asettaako tilaajan liiketoiminta erityisvaatimuksia puhtaustasojen, hygienian tai sovellettavien siivousmenetelmien suhteen? Dastian siivouspalvelu Turussa perustuu konseptoituun, yhdenmukaiseen toimintamalliin. Palveluprosessit räätälöidään kuitenkin aina asiakkaan tavoitteista käsin, niinpä Verkkokauppa.comin ja F-Musiikin myymälöiden, Fitness24Seven kuntosalien ja Psykoterapiakeskus Vastaamon toimipisteen välillä palvelusisällöt, menetelmät ja mittarit poikkeavat osin toisistaan.

Miten kumppanuus Dastian kanssa toimii?

Matka kohti yrityksellenne räätälöityä siivouspalvelua Turkuun lähtee yhteydenotosta Dastian asiakaspalveluun. Alkuvaiheessa Dastialle riittää karkea kuvaus palveluntarpeesta, toimitilojen koko, käyttöaste, sijainti ja käyttötarkoitus sekä oma arvionne palvelun taajuudesta, tulisiko siivous suorittaa viikoittain, päivittäin tai jotain tältä väliltä? Kaikki tiedot eivät ole välttämättömiä, mutta monipuolisempi kuvaus tilojen käytöstä auttaa hahmottamaan tarpeeseen luotavan siivouspalvelun luonnetta ja laatua. Annettujen tietojen pohjalta voidaan laatia jo alustava tarjous ja ratkaisuehdotus, mutta yleensä yhteydenottoa seuraa aina kohdekartoituksen. Kartoituksen tehtävänä on kirkastaa Dastian kuvaa palvelun mitoituksesta ja resursoinnista sekä tarjota mahdollisuus molempien osapuolien tarkentaa lähtökohtia yhteistyöhön. Kartoituksen perusteella laaditaan tai tarkennetaan alustavaa tarjousta.


Ydinliiketoimintaa tukeva siivouspalvelu yritykselle

Startti eli uuden siivouskohteen aloitus on yksi koko Dastian palveluntuotannon keskeisimmistä ydintoiminnoista. Mikäli tarjous hyväksytään, palvelusopimus voidaan käynnistää normaalisti 2-4 viikon kuluttua, työn laajuudesta riippuen. Teoriassa yrityksenne siivouspalvelu Turkuun voitaisiin käynnistää nopeamminkin, mutta sopimuksen teon jälkeen on tärkeää, että uusi palveluprosessi ajetaan Dastian Kirjuri-toiminnanohjausjärjestelmään, työ resursoidaan sekä henkilöstön että siivousvälineiden osalta ja että palvelun oikeaoppiseen käynnistämiseen on varattu riittävät resurssit. Pyydä tarjous tänään!