Mitä on ylläpitosiivous?

Ylläpitosiivous on osa kiinteistön jatkuvaa, säännöllistä huoltosuunnitelmaa. Ylläpitosiivouksessa keskitytään kiinteistön käyttäjät, toiminta, rakenne ja käyttöaste huomioivaan palveluntuotantoon. Tyypillisesti painopiste on pintamateriaalien puhdistuksessa irto- ja kiinnittyneestä liasta, saniteetti- ja hygieniatarvikkeiden täydennyksessä sekä jäteastioiden tyhjennyksessä ja huollossa.

Ylläpitosiivous perustuu kiinteärytmiseen palvelunkuvaukseen ja oleellisinta työn vaikuttavuuden kannalta on työn säännöllisyys. Ylläpitosiivous on kuitenkin ennen kaikkea asiakaspalvelua, jossa tuotannosta vastaava siivooja sekä tämän esimies tarkastelevat työn vaikuttavuutta sekä mahdollisia muutoksia kiinteistön toiminnassa tai käyttöasteessa ja reagoivat muutoksiin viipymättä.

Ylläpitosiivouksen parina toimii säännöllinen perussiivous, jossa keskitytään kiinnittyneen lian poistamiseen sekä pintoja suojaavien kerrosten (vaha, öljy, kivisuoja) uusimiseen. Perussiivoustyöt toteutetaan yleensä ajallisesti normaalin ylläpitosiivouksen ulkopuolella, esimerkiksi lomakausien aikana tai kiinteistön ollessa muuten vapaa muulta toiminnalta.

Laadukasta ylläpitosiivousta

Ylläpitosiivouksen laatua mitataan monin eri tavoin asiakkaan ja kiinteistön toiminnasta riippuen. Yleisimmin palveluntuotantoa tarkastellaan optisten havaintojen perusteella käyttäjän näkökulmasta tai puhtaasti asiakastyytyväisyyttä mittaamalla. Lisäksi voidaan tehdä teknisiä puhtaustasomittauksia. Palvelun laatuun suoraan vaikuttavia tekijöitä on paljon ja työkohteiden riittävä resursointi on aina palvelun tuottajan vastuulla.

Dastian laatutyö perustuu yrityksen omalle laatujärjestelmälle, jossa erityisen keskeisessä roolissa on ammattitaitoiden, motivoitunut ja sitoutunut henkilöstö. Palveluesimiehen vastuulla on miehistön perehdytys palveluntuotannon teknisiin yksityiskohtiin, vuorovaikutteiseen asiakaspalveluun, oman työn hallintaan ja laadun arviointiin sekä kohdekohtaisiin erityisvaatimuksiin. Palveluesimiehen vastuulla on myös säännöllisen omavalvonnan ja asiakasyhteistyön ylläpitäminen ja asiakassuhteen jatkuva kehittäminen.

Ammattitaitoista ja luotettavaa ylläpitosiivousta

Dastia on jo usean vuoden ajan panostanut henkilöstön ammattitaidon ja osaamisen kehittämiseen. Entistä vaativammat työtehtävät, kiinteistöpalvelualan jatkuva kehitys ja monimuotoiset ylläpitosiivouskohteet kannustavat henkilöstöä päivittämään osaamistaan sekä työaikana että sen ohella. Dastialla on jo vuosia jatkunut laaja yhteistyö oppisopimustoimijoiden sekä alan kouluttavien organisaatioiden kanssa ja vuosittain iso osa henkilöstöstä aloittaa ammattitutkintoihin ja osatutkintoihin valmentavissa koulutuksissa. Lisäksi laite- ja kemikaalivalmistajien kanssa tehdään vuosittain laajaa koulutusyhteistyötä alan viimeisen tiedon hyödyntämiseksi.

Dastialla sekä palveluntuotanto että työyhteisössä toimiminen perustuu toisten kunnioittamiselle sekä avoimeen ja luottavaiseen ilmapiiriin. Yrityksen kantavat arvot, asiakaslähtöisyys, inhimillisyys ja rehellisyys ohjaavat yrityksen kaikkea liiketoimintaa ja heijastuvat asiakkaalle luotettavan palveluntuotannon muodossa. Ylläpitosiivouksen poikkeamiin reagoidaan nopeasti ja mahdollisia poikkeamia ennakoidaan ammattitaidolla. Pyydä tarjous ylläpitosiivouksesta - me autamme!