Myymäläkiinteistöjen siivouspalveluiden eli myymäläsiivouksen suunnittelussa ja toteutuksessa on huomioitava kahden erilaisen sidosryhmän tarpeet: siivouspalvelun tilaajan, eli yritysasiakkaan ydintoimintojen, logistiikan, myynnin ja asiakaspalvelun tukeminen sekä loppukuluttajan viihtyvyys, turvallisuus ja asioinnin mutkattomuus. Myymäläsiivouksessa erityistä huomiota on kiinnitettävä myymälän markkinoiman tuotteen ja palveluprosessin vaatimuksiin ja turvallisuusmääräysten, kuten elintarviketurvallisuuden noudattamiseen.

Dastian asiakaskuntaan kuuluu useita valtakunnallisia, monitoimipaikkaisia myymäläketjuja. Valtakunnallinen siivouspalvelu rakennetaan yksittäisen myymälän näkökulmasta, mutta siten että toiminta on konseptoitavissa ja skaalattavissa riittävän samankaltaisena koko asiakasyrityksen kiinteistökantaan. Toimipaikat voivat olla keskenään hyvinkin erilaisia, eri kokoisia, sijaita eri osassa kiinteistöä ja myös pintamateriaalit, tilat ja niiden käyttötarkoitukset voivat vaihdella. Dastialla palvelun tavoitteet pyritään kuitenkin määrittelemään mahdollisimman yleisellä tasolla ja toisaalta tarkasti yhdessä tilaajan kanssa, jotta asiakas voi huoletta jättää palvelun suunnittelun ja tuotannon Dastian ammattilaisten harteille.

Myymäläsiivousta yrityksille

Dastia-Siivous Oy:n myymäläasiakaskuntaan kuuluu eri kokoisia elintarvike-, päivittäistavara- ja erikoismyymälöitä sekä tavarataloja. Luomme myymäläsiivouksessa kohde kohtaiset palveluprosessit ja suunnittelemme ylläpito- ja perussiivouspalvelut kiinteistön ominaispiirteet ja asiakkaan liiketoiminta huomioonottaen. Siivouspalvelua auditoidaan säännöllisesti Dastian oman laatujärjestelmän mukaisesti ja laadun toteutuminen varmistetaan mm. omavalvonnan ja henkilöstön ammattitaidon jatkuvan kehittämisen avulla.

Myymäläsiivouksen suunnittelu ja toteutus

Myymäläsiivous tehdään pääsääntöisesti aamulla tai illalla myymälän aukioloaikojen ulkopuolella, mutta osa töistä, kuten keveämmät päivystyssiivoustyöt, järjestetään usein myös supermarketin, erikoisliikkeen tai tavaratalon aukioloaikojen puitteissa. Palveluprosessien käynnistyttyä työnjohto sekä sisäinen laadunvalvonta vastaavat tuotannon jatkuvuudesta ja systemaattisesta kehityksestä.

Myymäläkohteissa kiinnitämme erityistä huomiota positiivisen asiakaskokemuksen vahvistamiseen, elintarviketurvallisuuteen sekä yhdessä asiakkaan kanssa määriteltyjen puhtaustasojen saavuttamiseen. Paras myymäläsiivouksen lopputulos syntyy kiinteässä yhteistyössä Dastian ja asiakasyrityksen oman henkilökunnan vuorovaikutuksessa.