Työlleen omistautunut Katja haluaa olla työntekijöiden tukena.

Rempseä ja vahvoja mielipiteitä alastaan omaava Katja on ollut puhtausalalla koko työhistoriansa ajan. Katja aloitti ensimmäisessä työpaikassaan siivoojana konepajalla. Sen jälkeen hän on tehnyt siivoustyötä niin isoissa kuin pienissä organisaatioissa. Katja perusti aikoinaan oman yrityksen ja työskenteli sen parissa muutamia vuosia, kunnes toiminta loppui. Näistä lähtökohdista on Dastian uuden Itä-Suomen aluepäällikön rautainen ammattitaito rakennettu.

”En ole eläissään ollut semmoisessa haastattelussa!”

- Katja

Katja on ollut työuransa aikana monissa eri haastatteluissa ja esimiestyössä luonnollisesti rekrytoinut myös itse. Dastian haastattelu prosessi oli merkittävästi erilainen, kuin Katjan aikaisemmat kokemukset rekrytoinneista. Haastattelu oli monivaiheinen ja piti sisällään paljon itsetutkiskelua. Katja kuvailee koko prosessia todella haastavaksi, mutta mielenkiintoiseksi. Vaikka paikkaa ei tästä yrityksestä olisi tullut, pelkkä haastatteluprosessi olisi ollut kokemuksena arvokas. Dastialla panostetaan työnhakuun, jotta löydetään motivoituneita ihmisiä sopiviin työtehtäviin, Katja arvioi.

”Haluisin olla niin paljon enemmän työntekijöiden tukena.”

- Katja

Katja valittiin hakijoiden joukosta Dastian uudeksi Itä-Suomen aluepäälliköksi. Alun perehdytyksen jälkeen kentällä uudelta aluepäälliköltä löytyy luovuutta ja uusia ratkaisuja arjen tilanteisiin. Katja kuvailee kuinka perehdytys antaa hyvät eväät kentälle, mutta vastaan tulee aina uudenlaisia haasteita, joissa tarvitaan hyviä ongelman ratkaisu taitoja. Siivouskohteissa Katja antaa itsestään paljon työntekijöidensä hyväksi. Siivoojien hyvinvoinnista huolehtiminen ja heidän tukemisensa on Katjalle erittäin tärkeää.

Katja kertoo, että vastaanotto uutena työntekijänä on ollut erittäin positiivinen. Hän kuvailee omin sanoin, kuinka lähti tekemään aluepäällikön työtä aivan ”into piukeana”.  Työskentely on ollut haasteellista mutta mielekästä. Katja korostaa, että Dastian toiminta on erittäin hyvällä pohjalla ja organisaatiolla on kunnioitettava arvomaailma.

”Esimiehen rooli on tosi tärkeä siivoojille.”

- Katja

Uusi Itä-Suomen aluepäällikkö on ajanut siivouskohteista toiseen ja organisoinut omaa tekemistään reilun kuukauden ajan kentällä. Katjan mieleenpainuvin tilanne ensimmäisen kuukauden aikana oli erään kohteen siivooja. Uutena aluepäällikkönä Katjan tehtävänä oli lähteä tutustumaan alueen kohteisiin yksi kerrallaan. Eräässä työkohteessa siivooja ei ollut nähnyt Dastian esimiestä pitkiin aikoihin ja ilahtui kovasti, kun tapaaminen oli järjestynyt. Tästä iloisesta kohtaamisesta syntyi pitkiä keskusteluita, jossa käytiin läpi sekä työkohteen kuulumiset että keskustelua henkilökohtaisemmista asioista. Siivooja itse oli niin hyvillään tapaamisesta, että toivotti Katjan seuraavan kerran hänen luokseen saunomaan. Katja yllättyi positiivisesti kuinka tärkeää esimiehen läsnäolo saattaa toisinaan olla. 

”Siivoojien pitää saada näkyä!”

- Katja

Katja kokee, että yleisesti ottaen ala on huonosti arvostettua, mutta asiakkaat, joille siivoustyötä tehdään, osaavat arvostaa palvelua. Hän kehottaakin siivoojia itse arvostamaan omaa työtään. Katja muistelee, että aikoinaan siivoojat eivät saaneet näkyä asiakasyrityksen tiloissa tekemässä työtä. Tähän päivään tilanne on onneksi muuttunut parempaan suuntaan ja siivoojat ovat nykyään osa yrityksen työympäristöä. Katja toteaa, kun siivoustyö saa näkyä työympäristössä niin ihmiset ymmärtävät paremmin työn merkityksen ja etteihän kukaan voi silloin olla arvostamatta tätä työtä.

Katja on itse aikoinaan siivoojana toiminut näkyvänä vaikuttajana. Eräässä organisaatiossa Katjan siivouskohteita oli mm. ala-asteen koulu. Siivousyrityksen työntekijöille järjestettiin kestävän kehityksen koulutusta, jonka innoittamana Katja halusi viedä viestin koulun oppilaille. Koulun puolesta asia järjestyi ja ryhmäksi valikoituivat 3.-6.-luokkalaiset. Teemana oli roskien kierrätys ja helpottaakseen oppilaita Katja teki jokaiseen jäteastiaan kuvalliset ohjeet mitä sinne tulisi kierrättää. Katja kertoo, että oppilaat olivat erittäin motivoituneita kierrätyksestä ja koulukin hyötyi taloudellisesti lajittelun avulla syntyneiden säästöjen kautta. Katja toimiikin itse loistavana esimerkkinä siitä, miten siivoojana voi päästä vaikuttamaan.

” Mä nään, että Dastiasta tulee vielä tunnettu!”

- Katja

Katja kertoo, että työssä motivoi onnistumiset. Uusien asiakkaiden löytäminen ja Dastian palveluiden yhteen sovittaminen on Katjalle mielekästä. Onnistumisia syntyy asiakkaiden ja työntekijöiden tyytyväisyydestä.

Katja arvioi, että Dastiasta on tulossa vielä todella tunnettu yritys ja Katja haluaa olla mukana rakentamassa sekä kehittämässä yhtiön toimintaa. Hän naurahtaa ja toteaa, ”mun täytyy päästä lämpimään jossain vaiheessa”, ja heittää samaan hengenvetoon huumorilla, että Dastia lähtee sitten hänen mukanaan ulkomaille!

Siivouspalvelu, toimitilapalvelu, kokonaispalvelu vai palvelu?

Siivouspalvelu, toimitilapalvelu, kokonaispalvelu vai palvelu?

Kiinteistöpalvelualan trendit ohjaavat yritysten liiketoimintaa joko erikoistumaan tai moninaistamaan palvelun tarjontaa. Erikoistujat tarjoavat täsmällisiä ratkaisuja yksittäisiin ongelmiin, kun taas monialaiset räätälöivät toimivia kokonaisuuksia. Kokonaispalveluiden tarjoajat eksyvät helposti omaan näppäryyteensä, unohtavat kuunnella ja ottaa huomioon tilaajan tarpeet palveluprosessin kaikissa eri vaiheissa, jolloin palvelun laatu kärsii helposti pysyviä vaurioita. Palvelualoilla parhaat toimijat osaavatkin ennen kaikkea tuottaa erinomaista palvelua.

Read More

Aito asiakaskeskeisyys muuttaa yritysjohdon ja avainhenkilöiden toimenkuvia

Aito asiakaskeskeisyys muuttaa yritysjohdon ja avainhenkilöiden toimenkuvia

Asiakeskeiset palveluorganisaatiot asettavat asiakkaan aidosti liiketoiminnan ja organisaation keskustaan. Asiakaskeisyys ei ole pelkkä mantra, jota yritysjohto viljelee toimintakertomuksissaan ja strategioissaan tai myynnin ja markkinoinnin työkalu, vaan organisaation kaikilla tasoilla ohjaava periaate. Koko palveluorganisaatio, mukaan lukien johto, hallinto ja tukitoiminnot työskentelevät asiakasrajapinnassa, palautetta kerätään systeemaattisesti ja analysoidaan toiminnan ja palvelutarjonnnan kehittämiseksi.

Read More

Yhteiskehittäminen on puhtausalan uusi ’musta'!

Yhteiskehittäminen on puhtausalan uusi ’musta'!

Yhteiskehittäminen tapahtuu yhteistyössä tilaajan toimittajan organisaatioiden välillä, joten sille on luotava oikeanlaiset puitteet ja edellytykset. Tilaajan liiketoiminnan tulee olla riittävän laajaa (puhtauspalveluiden osalta lähtökohtaisesti valtakunnallisella tasolla), jotta yhteiskehittämiseen voidaan katsoa löytyvän todellinen tarve ja kriittinen volyymi oikeiden tulosten saavuttamiseen.

Read More

Dastian hyvän mielen joulutempaus Helsingissä

Dastian hyvän mielen joulutempaus Helsingissä

Dastia-Siivous Oy päätti levittää joulumieltä järjestämällä hyväntekeväisyystapahtuman Helsingissä 13.12. yhdessä Leevi ry:n kanssa. Dastian toimihenkilöstö osallistui tapahtumaan ulkoilemalla Rumpupolun palveluntalon asukkaiden kanssa Kannelmäessä. Lumen puutteesta ja harmaasta ympäristöstä huolimatta kävelylenkillä vallitsi lämmin ja iloinen tunnelma. Yhteiskuvaan Kanneltalon eteen kokoontui ulkoiluun osallistuneiden Rumpupolun asukkaiden lisäksi Dastian toimihenkilöstöä yrityksen ylimmästä johdosta alkaen.

Read More